NVWA kritisch op online groothandels vanwege (ontbreken) voedselveiligheidsplan

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gaat zich dit jaar weer intensief bezig houden met voedselveiligheid. Dat blijkt uit het jaarplan 2020 van de organisatie. Zo kiest de NVWA voor “versterking op het terrein van bijzondere eet- en drinkwaren.”

Te denken valt aan voeding voor medisch gebruik, babyvoeding, nieuwe voedingsmiddelen, voedingssupplementen en de vermelding van voedings- en gezondheidsclaims. Daarnaast zal in 2020 de toezichtstrategie op internetverkoop van levensmiddelen (incl. bijzondere eet- en drinkwaren), diergeneesmiddelen en diervoeders geïmplementeerd worden.

Dit laatste is inmiddels wel te merken. Veel online groothandels die zich richten op de verkoop van genees-, voedings- en genotmiddelen krijgen de NVWA over de vloer. Bij deze controle wordt vaak dezelfde tekortkoming geconstateerd, namelijk; het ontbreken van een werkend voedselveiligheidsplan ofwel HACCP-plan.

Bedrijven kunnen op twee manieren aan deze verplichting voldoen: je kunt als bedrijf zelf een voedselveiligheidsplan opstellen, maar je mag ook gebruik maken van een goedgekeurde Hygiënecode van de sector. Een Hygiënecode kun je zien als een kant-en-klaar HACCP-plan. Kies je er als bedrijf voor het voedselveiligheidsplan zelf op te stellen, dan moet je je houden aan de HACCP-systematiek.

Deze systematiek beschrijft de processen die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding, productie, verpakking, opslag en transport van levensmiddelen. In het plan staan ook de zogeheten kritische controlepunten. Dit zijn punten in het productieproces die vragen om extra maatregelen om de voedselveiligheid te garanderen. Ondernemers die levensmiddelen verkopen en volgens HACCP-regels werken, zijn in staat veilig te produceren.

De NVWA hanteert de volgende basisprincipes:

  • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan;
  • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast;
  • Geef per CCP de kritische grenzen aan;
  • Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden;
  • Leg per CCP de correctieve acties vast voor wanneer ‘het fout gaat’;
  • Pas verificatie (periodieke controle) toe om te checken of de huidige HACCP-werkwijze tot voldoende veiligheid leidt;
  • Houd documentatie (systeemopzet) en registraties (systeemuitvoering) bij.

Van Voorst Consult is expert op het gebied van deze wettelijke eisen en vertaling naar uw organisatie; denk bijvoorbeeld aan het implementeren van de hygiënecode of ondersteuning bij het opstellen van uw HACCP-voedselveiligheidsplan.
Start vandaag en voorkom hoge boetes bij een (NVWA-)controle. Wij kunnen u compleet begeleiden!
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over onze begeleiding? Onze adviseur Wim van Leeuwen helpt u graag. U kunt hem bereiken op 06–57 47 69 04.