Wijzigingen nieuwe ISO 14001:2015

Eind september is de nieuwe ISO 14001:2015 gepubliceerd. In deze nieuwe publicatie zijn een aantal belangrijke wijzigingen van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • Nieuwe structuur (HLS)
 • Contextanalyse (interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen, vaststelling compliance verplichtingen)
 • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt
 • Ketenbenadering is op verschillende plaatsen versterkt
 • De introductie van de begrippen risico’s en kansen
 • Het gebruik van prestatie-indicatoren
 • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie
 • Andere eisen aan de documentatie (documenten en registraties in plaats van procedures)
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 

Planning

 Stadium  Datum
 FDIS (final draft international standard)  Mei 2015
 Publicatie ISO 14001:2015  September 2015
 Start transitieperiode  September 2015
 Einde transitieperiode  eind 2018
 ISO 14001:2004 certificaten niet meer geldig  September 2018

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer overstappen naar de nieuwe norm?

Aangezien de norm net definitief gemaakt is en er een overgangsperiode geldt adviseren wij u nog rustig aan te doen maar zeker vast te kijken naar de mogelijkheden en vorm van een update-traject. De uitwerking van de nieuwe eisen zal zich altijd in de praktijk moeten gaan vormen. Onderstaande factoren hebben hier onder andere invloed op:

 • SCCM heeft een certificatieschema opgesteld, deze ligt nu ter beoordeling bij de Raad voor Accreditatie. In dit certificatieschema wordt per normeis een “interpretatie” beschreven. Alhoewel SCCM aangeeft dat het alleen een interpretatiedocument is, komt het er in de praktijk op neer dat de SCCM aanvullende eisen stelt.
 • Adviseurs van Van Voorst Consult hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van certificerende instellingen. Hieruit blijkt dat ook tussen de instellingen nog interpretatieverschillen zijn;
 • Een groot aantal bedrijven heeft naast een ISO 14001 ook een ISO 9001 cerificering. Wij adviseren om de wijzigingen gelijktijdig aan te pakken waar wij voor u de tools in handen hebben;
 • Bedrijven hebben tijd nodig om het bestaande organisatiesysteem aan te passen aan de nieuwe eisen én te implementeren in de organisatie;
 • Aangezien een overgangstermijn van circa 3 jaar is vastgesteld heeft u voldoende tijd om over te schakelen op de nieuwe norm.

Goede voorbereiding is het halve werk.

Wilt u nu al een update op de wijzigingen en wat dit betekend voor uw organisatie en managementsysteem?

Ons team van adviseurs hebben de nieuwe norm reeds eigen gemaakt en kunnen u helpen met onze zeer praktische EasyTool en EasyRiskTool systematiek. Zij staan klaar om samen met u de wijzigingen door te nemen en te integreren in uw organisatie.

Contact

Wilt u nu al een update over de wijzigingen door uw eigen adviseur, of bent u nog geen klant bij Van Voorst Consult maar heeft u wel interesse in een update gesprek?

Neem dan contact via 06-57476904 of via onze contactpagina.