WIJZIGINGEN ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 bevat:

  • geen nieuwe eisen ten opzichte van ISO 9001:2000;
  • de nieuwe versie introduceert verduidelijkingen op de bestaande eisen;
  • grotendeels redactionele aanpassingen;
  • voorbeelden van de betere afstemming op de milieunorm ISO 14001:2004.

Doel van de ISO 9001:2008 is om de normeisen te verduidelijken en een betere afstemming te krijgen met de ISO 14001. Door de verduidelijkingen zal er meer begrip ontstaan voor de normeisen. Gezien de bescheiden veranderingen in de nieuwe revisie zal uw organisatie niet al te grote aanpassingen hoeven door te voeren.

Overgangsregeling en geldigheid ISO 9001:2008

De ISO en IAF hebben gezamenlijk de volgende spelregels afgesproken:

  • 24 maanden na publicatie van de ISO 9001:2008 door ISO, zijn certificaten tegen ISO 9001:2000 niet meer geldig;
  • Een jaar na publicatie, moeten alle certificaten worden afgegeven tegen de nieuwe ISO 9001:2008;

• Certificaten tegen ISO 9001:2008 mogen alleen worden afgegeven na de officiële publicatie (gepland voor het eind van 2008) en op basis van een (her)certificatieaudit tegen ISO 9001:2008.

De overgang naar de ISO 9001:2008 kan plaatsvinden tijdens elke audit, periodiek of hercertificatie, in de komende 24 maanden. Het advies is echter de overgang tijdens de hercertificatie-audit uit te voeren. Dit om extra administratiekosten te vermijden voor het aanmaken van een nieuw certificaat.

Als de overdracht tijdens een al vastgelegde periodieke audit wordt uitgevoerd, zal de geldigheidsdatum van het ISO 9001:2000-certificaat overgenomen worden.

Bron: DNV