Wijzigingen BRC 7 t.o.v. BRC 6

De definitieve versie van BRC Food versie 7 is gepubliceerd door het British Retail Consortium (BRC). De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie zijn hieronder opgenoemd. Ook willen we u wijzen op de zeer slechte vertaling van deze norm vanuit het Engels.
Protocol

 • De mogelijkheid tot het uitsluiten van producten kan alleen nog wanneer een product duidelijk afwijkt én in een apart deel van de fabriek wordt gemaakt.
 • Nieuw is dat BRC op de eigen website aanvullende eisen kan stellen. Ieder bedrijf zal zelf de website van de BRC regelmatig moeten raadplegen:  www.brcglobalstandards.com.
 • Er zijn twee nieuwe fundamentele paragrafen toegevoegd, dit zijn ‘Goedkeuring van leveranciers en grondstof’ en ‘Etikettering’
 • Hoewel in de draftversie de puntentelling / gradatie was aangepast, is dit punt in de definitieve norm niet aangepast, op het certificaat komen nog steeds de gradatie AA – A – B – C , evt. aangevuld met een “+“ voor onaangekondigde audits.

Wijzigingen in de eisen

 • Integriteit en authenticiteit van het product worden op meerdere plaatsen genoemd, denk aan leveranciersbeoordeling, risicobeoordeling, beleidsverklaring en managementbeoordeling;
 • Leveranciersbeoordeling: Bedrijven dienen een risicobeoordeling voor grondstoffen, verpakkings­materialen en diensten op het gebied van voedselveiligheid, integriteit, wettelijkheid en kwaliteit uit te voeren.
  Naast deze maatregelen is er een paragraaf gewijd aan productauthenticiteit, claims en keten-verantwoordelijkheid. Hierin worden de eisen weergegeven die gelden om het risico op fraude en vervalsing (bijvoorbeeld verdunnen, verwisseling, verbergen, niet goedgekeurde toevoegingen) bij grondstoffen te voorkomen en om te zorgen dat alle productbeschrijvingen en claims wettelijk accuraat en geverifieerd zijn.
  Het woord “food defense” wordt in de BRC-norm niet genoemd, maar er wordt gesproken over “security”. Een belangrijke wijziging is dat (4.2.1) er een beoordeling moet worden uitgevoerd en vastgelegd, waarin een inschatting van de potentiële kwetsbaarheid voor verwisseling of vervalsing van de producten wordt gemaakt.  Er wordt dus meer nadruk gelegd op integriteit en authenticiteit en minder op b.v. bioterrorisme. Ook deze paragraaf is in de definitieve versie minder zwaar dan in draftversie.
 • Customer focus: In de nieuwe paragraaf 3.12 zijn eisen opgenomen m.b.t. het werken met klanteisen en waar nodig zullen deze ook (aantoonbaar) moeten worden gecommuniceerd naar leveranciers.
 • Eisen aan de vestiging: Er is gebleken dat nog twee extra zones nodig waren met betrekking tot de vestiging. Dat zijn de ambient high care en no-product area zones geworden. Ambient producten zijn producten die geen koeling nodig hebben (>5 °C) en geen verhittingsstap meer hebben voordat het product wordt geconsumeerd en waar pathogenen in kunnen overleven. Voorbeelden zijn chocolade en (baby)melkpoeder. De eisen aan de verschillende zones zijn licht aangepast. De focus ligt vooral op kruisbesmetting door kleding, schoeisel en gereedschap.
 • Productetikettering: BRC legt in deze nieuwe norm nadruk op goede etikettering van levensmiddelen. Achterliggende gedachte is dat bij meer dan 80% van alle recalls onjuiste etikettering de oorzaak was. Het bedrijf moet procedures hebben om zich ervan te verzekeren dat de informatie op de verpakking juist is. Hierbij wordt zowel nadruk gelegd op het juist opstellen van etiketgegevens, als het verzekeren dat de juiste verpakking wordt gebruikt aan de verpakkingslijn. Voor etiket- en verpakkingscontrole is een fundamentele nieuwe paragraaf opgesteld (6.2). Hierbij moet het bedrijf ervoor zorgen dat alleen de benodigde verpakkingen aan een lijn aanwezig zijn, dat oude versies worden vernietigd en dat er goede procedures zijn bij de start en gedurende productie alsook bij wijzigingen van batches verpakkingsmateriaal.

Dus er is voor BRC-gecertificeerde bedrijven voldoende werk aan de winkel, maar de wijzigingen zijn goed te overzien.

SLECHTE VERTALING BRC 7
Wat ons tegenvalt is dat de Nederlandse vertaling erg onder de maat is!
Een paar voorbeelden:

Engels Nederland en toelichting
2.2 PREREQUISITE PROGRAMMES 2.2 VOORWAARDELIJKE PROGRAMMA’SMaar eigenlijk hoort hier te staan:-        Basisvoorwaardenprogramma.
3.1 FOOD SAFETY AND QUALITY MANUAL 3.1 VOEDSELVEILIGHEID EN –KWALITEITHANDLEIDINGMaar eigenlijk hoort hier te staan:Voedselveiligheids- en kwaliteitshandboek
4.1 EXTERNAL STANDARDS Dit wordt vertaald met “de productieruimte” maar bedoeld wordt het terrein buiten rondom de gebouwen.

Ook woorden als “In-situ”  maken de Nederlandse tekst niet toegankelijk.

Omdat de vertaling op meer punten onduidelijk of soms zelfs FOUT is, hebben wij de eisen (tweede gedeelte) uit de norm zowel in het Nederlands als in het Engels overgenomen in een handig hanteerbare EXCEL sheet. Wanneer er onduidelijkheid is over de beschrijving van de eis kan makkelijk de officiële Engelse tekst worden geraadpleegd. Daarnaast kan deze EXCEL sheet worden gebruikt als cross reference of om een interne audit tegen de norm te houden.

Een stukje van deze Excel sheet is als voorbeeld hieronder opgenomen als plaatje:
BRC 7 vertaling

Dit bestand / deze vertaling is te koop voor € 75,- (ex BTW) en u kunt deze bestellen door een mail te sturen naar: info@vanvoorstconsult.nl