Wijziging Erkenningsregeling ProRail

ProRailVoor een aantal branches hanteert ProRail een erkenningsregeling. Via een erkenning verkrijgt een bedrijf een kwalificatie waarmee je mag deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is.

Doel van de erkenningsregeling verwoord ProRail als volgt: “De spoorse infrastructuur is technisch en organisatorisch een complex systeem. Daarom stelt ProRail eisen aan marktpartijen die impact hebben op de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorse infrastructuur. Dit doet ProRail door deze partijen vooraf te beoordelen en te selecteren.”

ProRail heeft sinds 2 juli j.l. de erkenningsregeling van EP2016 naar EP2019 en de bijbehorende branchedelen gewijzigd. De melding hiervan kunt u lezen op de website van ProRail. Bedrijven die zijn erkend volgens het EP2016 zijn automatisch erkend voor het EP2019. Echter gelden er twee uitzonderingen waar wij u graag van op de hoogte brengen:

  • U dient als leverancier van ProRail voor 1 juli 2021 aan te tonen dat u aan de eis ISO 27001, Managementsysteem voor informatiebeveiliging (Cyber Security), voldoet of een vergelijkbaar systeem heeft;
  • Kabelaannemers en boorbedrijven dienen sinds 1 juli 2019 in het bezit te zijn van een Veiligheidsladder certificaat op minimaal trede 3.

Wat maakt deze update nu zo ‘spraakmakend’. Veelal zijn aanbestedingseisen gericht op de ‘standaard’ certificeringsnormen zoals VCA (arbo), ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu). ProRail verschuift met deze erkenningsregeling naar zwaardere certificering op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) en arbozorg (veiligheidsladder). Hoewel deze certificaten ook als MKB’er te behalen zijn geven deze managementsystemen een onevenredig zware systeemdruk en auditkosten.

Voor ISO 27001 kan naast certificering ook op andere wijze aangetoond worden ‘dat er wordt voldaan aan de eisen die zijn opgenomen in enkele specifieke paragrafen uit ISO-27001.

Als Van Voorst Consult hebben we deze paragraven vertaald naar een praktische werkwijze waarmee ook kleinere partijen kunnen voldoen aan deze 27001-eis van ProRail. Gezien de implementatie heeft het de voorkeur hier tijdig, medio 2020, mee te starten.

Voor de kabelaannemers en boorbedrijven dient de Veiligheidsladder nu reeds aanwezig te zijn. Heeft u deze nog niet, dan moet een certificatietraject asap gestart te worden.

Voor meer informatie over de erkenningsregeling en de werkwijze van ProRail, zie https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling

Wilt u zich oriënteren op certificering op of algemene inrichting van de ISO 27001 of veiligheidsladder, neem dan vrijblijvend contact op. We kijken dan naar uw situatie en de best passende weg om hieraan te voldoen.