WET HANDHAVEN MET ISO 22000

Overheden in diverse landen onderzoeken op welke wijze zij ISO 22000 kunnen gebruiken bij het handhaven van (EU)-wetgeving, aldus Marcel de Vreeze van de Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN). Hij woonde vorige week namens Nederland de vergadering van de ISO-werkgroep voor management van voedselveiligheid in Kopenhagen bij. Het was de eerste bijeenkomst na de publicatie van de ISO 22000-norm voor management van voedselveiligheid, in september dit jaar. “Een aantal van de 14 aanwezige landen, waaronder Nederland, Zweden, Japan, Korea, Denemarken en Duitsland, hebben de norm al in de eigen taal vertaald”, aldus De Vreeze.

Verder bleken diverse nationale normen, zoals de Ierse norm ISO 343 en de Deense norm DS 3027, al te zijn ingetrokken of binnenkort te worden ingetrokken nu ISO 22000 beschikbaar is als alternatief. Een meerderheid van de retailorganisaties blijkt nog geen gebruik te maken van de norm. De Vreeze: “Uitzondering zijn een aantal retailers in Zweden en Denemarken. Zij accepteren ISO 22000 als volwaardig alternatief voor GFSI.” Andere opvallende uitzondering was Wal Mart. Deze Amerikaanse retailer heeft de Seafood Inspection van de USDA gevraagd om haar seafoodproducten en -activiteiten te controleren. Daarbij zal waarschijnlijk de ISO 22000 worden gebruikt. Dit schept mogelijk een precedent voor andere foodactiviteiten van Wal Mart. Medio 2006 zal de norm ISO/TS 22003 voor auditing en certificatie worden gepubliceerd. Daarna kan mondiaal tegen ISO 22000 worden gecertificeerd.