WERKDRUK BELANGRIJKSTE ARBO-KLACHT

Ruim 1200 werknemers hebben de afgelopen week bij de FNV een klacht neergelegd over hun arbeidsomstandigheden. Van de klagers zocht 62 procent contact met de meldlijn 020-5816335 omdat ze kampen met een te hoge werkdruk. De grootste vakcentrale van Nederland had de lijn geopend in verband met de meldweek ’Red de Arbowet’. Met de campagne wil de FNV een signaal afgeven aan het kabinet. Dat wil het aantal regels in de Arbowet fors terugdringen en een aantal arbo-risico’s uit de wet halen.

De bellers klaagden niet alleen over een te hoge werkdruk, maar ook over zaken als niet goed functionerende systemen voor klimaatbeheersing (47 procent) en ondeugdelijk meubilair (31 procent). Van zogenoemde ’lage arbeidsrisico’s’, zoals langer dan 2 uur achtereen staan, werken zonder daglicht en weinig pauzes tijdens beeldschermwerk werd ook veelvuldig melding gemaakt. Als het aan staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) ligt, verdwijnen regels die betrekking hebben op deze risicocategorie uit de wet. Werknemers kijken vooral het management en hun chef er op aan als de arbeidsomstandigheden niet deugen. Van de bellers geeft 39 procent aan dat de leidinggevende geen actie onderneemt. Eenderde van de bellers stelt dat hun werkgever arbeidsomstandigheden onbelangrijk vindt. De bond noemt het verontrustend dat ruim 20 procent van de bellers dit onderwerp niet durft aan te kaarten vanwege angst voor onaangename gevolgen.

De FNV gaat de resultaten van de meldweek de komende dagen analyseren en de bevindingen doorspelen aan Van Hoof en de Tweede-Kamerfracties. De campagne Red de Arbowet krijgt een vervolg via een ’verrassingsactie’ en de FNV overweegt een hoorzitting over de herziening van de Arbowet aan te vragen bij de Tweede Kamer. Bron: ANP (8-4-2005)