Week van de RI&E hard nodig!

Deze week vindt de derde week van de RI&E plaats. Doelstelling is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) extra onder de aandacht te brengen van u als ondernemer / organisatie. Overkoepelende informatie hierover vindt u op www.rie.nl of op www.weekvanderie.nl.

Waarom een RI&E?
In mei 2017 publiceerde de Inspectie SZW ‘Arbo in Bedrijf 2016’. Hierin onderzocht de Inspectie de naleving van de arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen.

Het ontbreken van een RI&E is een van de mist nageleefde eisen, slechts 45% van de bedrijven heeft een RI&E.

Ook heeft slechts 47% van de organisaties een preventiemedewerker, deze rol zal vanaf 1 juli nog meer aandacht krijgen in de Arbowet. Werkgevers geven aan niet bekend te zijn met de arbowetgeving en de verplichtingen voor de RI&E. Zie hier voor een leuke en duidelijke animatie over der RI&E.

U en de (verplichting vanuit de) Arbowet
Artikel 5 van de Arbowet verplicht organisaties om de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en schriftelijk vast te leggen. Want voordat u iets met risico’s kunt doen moet u ze wel leren kennen. Om de risico’s te leren kennen is voldoende kennis nodig. Want op het moment dat u zelf (of collega’s) geen kennis hebt van de risico’s op de werkvloer, kunt u logischerwijs geen zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Haal deze kennis in huis en zorg dat de RI&E alle belangrijke risico’s bevat.

Zorgt dat u compliant bent, zeker in geval van een ongeval -wat in een klein hoekje zit- kunnen de gevolgen en boetes flink oplopen. Bel vrijblijvend met Gijsbert van Voorst, 06-54 20 13 35, voor advies op maat.