WARENWET VOOR VEILIGVOEDSEL VEREENVOUDIGD

De regels voor voedselveiligheid worden vanaf 1 januari 2006 eenvoudiger. De nieuwe regels in de Warenwet gelden voor de gehele keten van de voedselbereiding, met uitzondering van de vleeskeuring. Minister Hoogervorst (VWS) vereenvoudigt daarmee de bestaande regelgeving voor voedselveiligheid. Aanleiding is een besluit van de Europese Unie om de vele Europese richtlijnen terug te brengen tot drie verordeningen. In de Warenwet komt ook een nieuwe algemene richtlijn voor productveiligheid. Daarnaast stemt het kabinet in met het gebruik van genetisch-gemodificeerd stremsel bij de bereiding van kaas. De ontwerpregelgeving gaat naar de Raad van state voor advies. Minister Veerman (LNV) stelt later dit jaar nieuwe regels voor de vleeskeuring vast.