Voortgang herziening ISO 14001- en OHSAS 18001-norm

ISO 14001
De SCCM heeft al meermalen nieuws uitgebracht over de vernieuwing van de ISO 14001 en de vernieuwing/omzetting van de OHSAS 18001 naar een ISO-norm.

In de SCCM-nieuwsbrief van mei 2013 zijn de verschillen tussen de eerste committee draft voor de ISO 14001 en de huidige ISO 14001-norm kort gepresenteerd. Zij hebben toen aangegeven dat volgens planning in augustus een nieuwe CD klaar zou zijn. Dit is helaas niet gelukt.
In de onderhandelingsronde van eind juni was er te weinig tijd om alle commentaren te bespreken en verwerken. Deze maand worden de besprekingen voortgezet. Het doel is nu de nieuwe CD-versie in november 2013 e presenteren. Op de website van de SCCM wordt u hierover op de hoogte gehouden.

OHSAS 18001
In en latere SCCM-nieuwsbrief heeft de SCCM geïnformeerd over een nieuwe ISO-norm die op termijn de OHSAS 18001 gaat vervangen. Eind oktober 2013 komt de ISO-werkgroep die deze norm gaat ontwikkelen voor het eerst bij elkaar. Dan zal een werkprogramma worden opgesteld.
Ook hierover kunt u op de website van de SCCM lezen over de nieuwste ontwikkelingen.

 

[update 16-12-2013] De ISO 14001 bevindt zich in de volgende fase van ontwikkeling, de DIS. Hiermee wordt de norm meer definitief en zullen er geen grote wijzigingen meer gedaan mogen worden. Aandachtspunten van de nieuwe ISO 14001-norm zijn o.a. meer aandacht voor de directe omgeving, sterkere ketenbenadering, introductie van het begrip ‘risico’, explicieter gebruik van prestatie indicatoren.
Verder is er een oplossing gevonden voor de samenhang tussen de risicobenadering en de identificatie en evaluatie van milieuaspecten.

Ondertussen is de nieuwe ISO-nummering voor de vervanger van de OHSAS 18001 bekend. Dit wordt de ISO 45001, hiermee krijgt deze norm ook de nieuwe HLS-opbouw gebruikt die ook de basis vormt voor de nieuwe ISO 14001 en ISO 9001 normen. De ISO 45001 staat momenteel gepland voor publicatie in oktober 2016.

Wij delen ook regelmatig nieuws op TwitterLinkedIn of Facebook.