Voldoen aan wetgeving

Iedere organisatie die met levensmiddelen omgaat moet voldoen aan de wettelijke eisen.
De NVWA houdt hierop toezicht. Zie ook www.nvwa.nl.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Een bedrijf moet geregistreerd staan bij de NVWA;
  • Een bedrijf moet voldoen aan de wetgeving, denk bijvoorbeeld aan:
    – EG 852 – 2004 en/of de EG 853 – 2004 met betrekking tot voedselveiligheid; in deze richtlijn staat onder andere beschreven dat ieder bedrijf een gevarenanalyse moet hebben met betrekking tot de risico’s op gebied van voedselveiligheid OF dat ze moeten werken volgens een goedgekeurde hygiënecode;
    – EG 1169-2011 over de etikettering van consumentenproducten;
    – Infoblad 64 van de NVWA geeft een samenvatting en interpretatie met name gericht op de EG 852;
  • Traceability van producten moet op detailniveau zijn geregeld. Dit geldt niet alleen van eindproducten maar ook van de grondstoffen en de koppeling tussen deze grondstoffen en eindproducten.

Advies

Wij geven advies op het gebied van de wettelijke eisen, denk bijvoorbeeld aan het implementeren van een hygiënecode. Mocht deze code voor u niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van de gevarenanalyse, leveranciersaudits, geven van training, interne audits, etc. Kortom: wij kunnen u compleet begeleiden!
Neem vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel met Wim van Leeuwen, 06–57 47 69 04.