VOEDSELVEILIGHEID SCOORT ERG HOOG IN NEDERLAND

De aantijgingen van de stichting Wakker Dier dat onder andere de varkenshouderij zou rommelen met het veevoer zijn onterecht, vindt Willie van Gemert. Volgens hem loopt Nederland binnen de EU juist voorop als het gaat om de voedselveiligheid. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft zich afgelopen week ingespannen om de schade die veroorzaakt is door uitlatingen van de stichting Wakker Dier voor de varkenshouders en hun gezinnen te beperken. De NVV vertegenwoordigt minimaal 50 procent van de varkens in Nederland. Wakker Dier is weer eens in het nieuws met een aanval op de veehouderij. Men eist een parlementair onderzoek. Het persbericht van Wakker Dier is een samenstelling van onjuist weergegeven en uit hun verband gerukte citaten en meningen. Met een rapport van de landelijke recherche van 2001-2003 waarin alleen maar oude koeien uit de sloot worden gehaald, probeert men in het persbericht de suggestie te wekken dat er sprake is van grote risico’s voor de voedselveiligheid. Het rapport blijkt niet over de veehouderij te gaan -waar Wakker Dier zo tegen is- maar vooral over de afvalverwerkingsector. Het rapport besteedt daarbij aandacht aan de verwerking van afvalproducten in veevoer aan de hand van de MPA-affaire. Men suggereert dat er afval aan vee wordt gevoerd, terwijl het om niets minder gaat dan om restproducten van productieprocessen uit de humane levensmiddelen industrie. Oftewel van producten die door mensen geconsumeerd worden. Feiten Natuurlijk vergeet men te melden dat de varkenshouderij de laatste jaren enorme stappen voorwaarts heeft gezet op het gebied van nog meer extra voedselveiligheid. De 100-procentsdeelname aan de Integrale Keten Beheersing (IKB) en de implementatie van de monitoring van verboden stoffen geven aan dat de varkenshouderij haar verantwoordelijkheid hierin heeft genomen. Daarbij: er is geen enkel land binnen de EU waar zo streng gekeken wordt naar voedselveiligheidsaspecten als Nederland. Hierin loopt Nederland absoluut voorop. De NVV vindt dat je voedselveiligheid op basis van feiten zou moeten benaderen en niet, zoals vaak gebeurt, op basis van emotie of beleving. Als je het op basis van feiten doet, kom je tot de conclusie dat we het in Nederland erg goed doen, alleen weten we dit op de een of andere manier niet goed voor het voetlicht te brengen. Leugen Dat een organisatie zoals Wakker Dier met enkele uit hun verband gerukte passages wil scoren, zal niemand verbazen. Dat een overgroot deel van de media er klakkeloos achteraan loopt en niet eens de moeite neemt eerst zelf het rapport grondig te lezen, stemt tot nadenken. De media komen met koppen als ”Medewerkers van de AID duiden de varkenssector aan als een van de grootste afvalverwerkers van Nederland”. Op deze wijze zijn ze opnieuw bezig op een grove en uiterst discutabele manier de veehouderij en de veevoersector in een kwaad daglicht te plaatsen. Daar hebben ze blijkbaar geen boodschap aan. Inderdaad, de leugen regeert en de sector kan alleen maar achteraf reageren. Of je nu de varkenshouders, de lachterijen, de retailers, de politici of het ministerie spreekt, iedereen is het erover eens dat als je het over vlees hebt, voedselveiligheid in Nederland het hoogst scoort. Vervolgens zien we ook dat allerlei mensen, individueel of in organisatieverband, menen te weten hoe dieren gehouden moeten worden. En het lijkt erop dat diegenen die er het verst van af staan, er het meeste verstand van hebben. De Nederlandse taal kent hiervoor een treffend spreekwoord… Hoogste graad Als we voedselveiligheid als nummer één willen hanteren, zullen we ervoor moeten zorgen dat we met houderijsystemen werken waarin zo min mogelijk negatieve invloeden van buitenaf toegang hebben. De NVV is ervan overtuigd dat juist de houderij waarbij de dieren in goed geoutilleerde stallen worden gehuisvest, de meeste zekerheden en ook de meeste mogelijkheden geeft om op een verantwoorde wijze veilig voedsel te produceren. De NVV gunt iedereen zijn eigen gedachte en wij gunnen ook iedere varkenshouder een goede toekomst in welk houderijsysteem dan ook. De NVV heeft echter de overtuiging dat de hoogste graad van voedselveiligheid bereikt kan worden in de intensieve veehouderij, waar hygiëne en controle optimaal kunnen worden toegepast. Begrijp ons goed: wij keuren de biologische of de scharrelvarkenshouderij niet af. Integendeel, maar we hebben het hier over voedselveiligheid. Wij zien en horen te veel mensen om ons heen die aan de ene kant voedselveiligheid hoog in het vaandel hebben, maar aan de andere kant de intensieve veehouderij, die juist bij uitstek voor dat voedsel kan zorgen, willen verbieden. Men gebruikt de voedselveiligheid als oneigenlijk argument om de intensieve veehouderij te beschadigen. Wij vinden dat inconsequent. De auteur is voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).