VOEDINGSBEDRIJVEN HUREN VAKER VOEDSELVEILIGHEIDSDESKUNDIGEN

Tweederde van de foodbedrijven verwacht de komende jaren vaker externe specialisten in te moeten huren voor voedselveiligheid.
Dit blijkt uit het Nationaal Food Safety-onderzoek.  De reden om expertise van buitenaf in te schakelen is tweeledig. Veel bedrijven hechten grote waarde aan een specialistische visie voor complexe vraagstukken, andere doen dit om een (tijdelijk) capaciteitsprobleem op te vangen.
Onderzoek uitgevoerd door Nationaalfoodsafetyonderzoek.nl, bracht deze verdeeldheid in de branche naar voren. Het onderzoek is in 2012 uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe de branche voor kwaliteitszorg er momenteel voor staat, wat de gemeenschappelijke gedachten zijn en hoe de toekomst er uit zal zien.

Grote kwaliteitsdienst
Meer dan 300 (food safety) professionals hebben deelgenomen aan het onderzoek. Meer dan de helft (55%) is werkzaam binnen de productie- en verwerkingsindustrie. Overige respondenten geven aan in onder andere de handel- en transportbranche te werken.
Ruim 49% van de respondenten zijn werkzaam bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers. De kwaliteitsdienst bestaat in bijna 40% van de gevallen uit 4 of meer medewerkers. Bijna 20% gaf aan zelfs over een kwaliteitsdienst met meer dan 9 werknemers te beschikken.

Meerwaarde certificeren
Ruim 38% van de respondenten gaf aan dat het bedrijf waar zij werken BRC Food gecertificeerd is, waarmee dit de grootste groep is. Andere veel voorkomende certificeringen betreffen IFS Food en SKAL, waarbij veel bedrijven zijn gecertificeerd voor meerdere normen.
Bijna 83% van de respondenten ziet meerwaarde in een certificering en zelfs 87% hecht veel waarde aan de certificering van zijn handelspartner. Certificeren wordt daarmee dus niet als ‘luxe’ gezien of als ‘extra’, maar als meerwaarde in de gehele sector.

Verbetering organisatie en voedselveiligheid
Bijna 80% geeft aan dat het certificeren geleid heeft tot een betere organisatie van de processen, terwijl het voor 67% tevens heeft geleid tot een hogere voedselveiligheid.
83% van de respondenten verwacht dat de normen en de wetgeving de komende jaren steeds strenger zullen worden en mede daardoor zal het inhuren van specialisten vaker noodzakelijk zijn in de komende jaren.

(Bron: VMT website)

Voor advies op maat, neem contact op met een van onze food-deskundige