VERPLICHTING VCA EN VCU 2008 UITGESTELD!

Uitstel tot 1 juli 2008 voor onderaannemers en uitzendbureaus van  VCA** bedrijven

Na een flinke interne discussie binnen het SSVV is besloten tot het volgende uitstel. De eis voor de  VCA** gecertificeerde bedrijven  om vanaf 1 januari 2008 alleen nog maar gebruik te maken van onderaannemers die voldoen aan VCA eisen en uizend- en detacheringbureaus die voldoen aan VCU eisen is uitgesteld tot 1 juli 2008.

Vanaf die datum verwacht het SSVV concreet uitgewerkt te hebben wat het voldoen aan VCA eisen en VCU eisen precies inhoudt. De verwachting is nu, dat niet automatisch een VCA of VCU certificaat van de onderaannemer of het uitzendbureau gevraagd gaat worden. Wellicht zal het SSVV met een aantal aanvullende eisen komen voor de onderaannemers en uitzendbureaus van VCA** gecertificeerde bedrijven.

Voor onderaannemers wordt gedacht aan het aantoonbaar uitvoeren van toolboxmeetings, keuring van gereedschappen, een actuele risico inventarisatie en de VCA diploma’s voor de operationele medewerkers. Voor uitzendbureaus zal dit mogelijk zijn het hebben van een RI&E, VCU VIL diploma’s voor de intercedenten en wellicht een aantoonbaar inwerkprogramma.

Hopelijk zal er nu eindelijk duidelijkheid geschapen worden over een kwestie die al jaren voortsleept! Overigens kan een opdrachtgever, ongeacht deze invulling van het SSVV, zelf wel besluiten om van hun onderaannemers en uitzend- en detacheringsbureaus een VCA cq. VCU certificaat te verlangen.

Wilt u meer informatie over VCA en VCU bedrijfscertificering? Neem dan  contact met ons op!