Verplichting risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

rieTijdens onze adviestrajecten komen we nog steeds veel bedrijven tegen die de RI&E niet hebben geregeld. RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de arborisco’s in hun bedrijf middels een RI&E in kaart te brengen. Hiernaast moeten ze in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen ze gaan treffen om de risico’s weg te nemen of te reduceren. Een RI&E is een schriftelijke vastlegging waarnaar de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) bij controles vraagt.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de  RI&E en het plan van aanpak door een kerndeskundige laten toetsen. Kleinere bedrijven kunnen voor het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie gebruik maken van goedgekeurde (branche)RI&E-instrumenten waardoor de toetsing achter wege kan blijven.

Blijft de vraag staan of in UW bedrijf een RI&E is uitgevoerd, of deze nog actueel is en er gewerkt wordt aan de gevonden aandachtpunten.
Mochten hierover twijfels bestaan, neem dan gerust contact met ons op, onze MVK-ers (Middelbaar Veiligheidskundigen) kunnen u van advies voorzien en desgewenst een RI&E uitvoeren.

 

 Contactpagina Van Voorst Consult