VERBETERDE RISICOKLASSE INDELING BORG BEVEILIGING

De Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

Risicoklasse-indeling (RKI)
De VRKI is in 2006 en 2007 ontwikkeld door een deskundigenteam van leveranciers van inbraakbeveiliging en verzekeraars. Het instrument is de opvolger van de Risicoklasse-indeling (RKI). De RKI is medio jaren 80 door verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld. Gaandeweg zijn ook leveranciers van inbraakbeveiliging hier mee gaan werken.

Gebleken is dat zowel de modus operandi van inbrekers als de beveiligingsinzichten in het afgelopen decennium zodanig zijn veranderd dat de huidige RKI niet meer voldoet. Daarom hebben verzekeringsmaatschappijen en leveranciers van inbraakbeveiliging gezamenlijk de RKI verbeterd.

Regeling BORG Beveiligingsbedrijf 2005
De VRKI heeft betrekking op de certificering van inbraakbeveiliging volgens de Regeling BORG Beveiligingsbedrijf 2005. Gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om in de ontwerpfase van de beveiliging van dit instrument gebruik te maken.

Vanaf 1 januari 2008 moet in het kader van de Regeling BORG Beveiligingsbedrijf gebruik gemaakt worden van de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI). Gebruik is al toegestaan voor nieuwe projecten vanaf 1 oktober 2007. Gebruik van de oude RKI is niet meer toegestaan vanaf 1 juli 2008.

De VRKI heeft de steun van Uneto-VNI en het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft het CCV verzocht om het beheer van de VRKI te verzorgen.