Verantwoordelijkheid bij het werken met CM-stoffen

Werken met CM-stoffen willen we voorkomen vanwege de aanwezige gezondheidsrisico’s. Er geldt een vervangingsplicht voor CM-stoffen. CM-stoffen zijn stoffen die carcinogeen (kankerverwekkend) of mutageen (schadelijk voor het erfelijk materiaal in uw cellen; erfelijke afwijkingen) zijn.

Dit betekend dat u actief moet inzetten op het vervangen van deze stoffen voor alternatieven die niet kankerverwekkend of mutageen zijn. Is er nog geen vervanger te vinden, dan is de CM-stof blijven gebruiken niet zomaar geoorloofd. ISZW (Arbeidsinspectie) neemt geen genoegen met alleen een korte notitie dat vervanging niet mogelijk is. De inspanningen om te vervangen en onderbouwing van gebruik moet u uitgebreid documenteren.

Voor deze onderbouwing heeft de inspectie SZW een handreiking opgesteld. Deze handreiking is te vinden op de website van de Inspectie SZW en geeft een helder overzicht van de te beschrijven stappen en uw verantwoordelijkheid om actief te zoeken naar alternatieven.

Meer informatie over CM-stoffen en hoe hiermee om te gaan op www.toxic.nlArboPortaal (SZW) en RIVM.