Veiligheidsladder ProRail

Er is een nieuw veiligheidscertificaat in het rijtje van VCA, VCU en OHSAS 18001: de Safety Culture Ladder van ProRail. Wellicht kent u de CO2-prestatieladder, een ladder waarmee u d.m.v. een management omtrent uw CO2-presteren kunt certificeren en fictieve korting kunt ontvangen bij diverse (semi-overheids)bedrijven. De CO2-prestatieladder is inmiddels steeds meer bekend en aanwezig in de bouwsector.

De veiligheidsladder is op eenzelfde manier opgebouwd als de CO2-prestatieladder. 5 niveaus, bijbehorende eisen, jaarlijkse (her)certificering en fictieve korting bij de aanbestedingen.

Het doel van de veiligheidsladder is de veiligheid op het spoor te verhogen. Deze veiligheid wil men meenemen in het gunnen van spoorwerk. Een hoger veiligheidsbewustzijn van de spooraannemers en leveranciers betekent een hogere score op de veiligheidsladder.

ProRail beloont deze score door deze positief mee te wegen bij aanbestedingen. Kortom: hoe veiliger er gewerkt wordt, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht. Vanaf 1 januari 2013 kan een verkregen certificaat worden gebruikt bij aanbestedingen van ProRail. Dit geldt in eerste instantie alleen voor door ProRail erkende spooraannemers. Momenteel zijn er 4 certificerende instellingen bevoegd om volgens het schema van de norm te certificeren.

Voor nadere informatie over de norm of mogelijkheden dit certificaat praktisch en snel te behalen, neem gerust vrijblijvend contact op.