VCU uitzendbureaus niet verplicht in VCA 2004

Het SSVV heeft besloten dat met onmiddelijke ingang de mustvragen 11.1 en 11.2 van de VCA, versie 2004/04 omgezet worden in een aanvullende vraag.

Voor de VCA 2004 norm geldt vanaf nu het volgende: “Wordt bij inschakeling van uitzend-detacheringsbureaus zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCU-eisen wordt voldaan? ▲”

Dit betekend dat het tóch niet verplicht wordt voor VCA** gecertificeerde bedrijven om alleen nog zaken te doen met uitzendbureaus en deteacheringsbureaus die voldoen aan de VCA eisen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat per 1 januari 2008 dit een verplicht item zou worden voor bedrijven met een VCA** certificaat. Dit is na flinke discussie en onduidelijkheid over de toepassing hiervan later uitgesteld naar 1 juli 2008.

Inmiddels zijn we weer terug bij het oorspronkelijke uitgangspunt: een bedrijf met een VCA** certificaat bepaald zelf of ze aan deze vraag willen voldoen, of niet.

Nieuwe VCA 2008 versie
Dit besluit van het SSVV sluit ook aan bij de nieuwe VCA 2008 versie. Ook hierin mag het bedrijf met een VCA** certificering een keuze maken of men met uitzendorganisaties wil werken die wel of niet voldoen aan de VCU eisen. Overigens wordt hier wel concreet over het hebben van een VCU certificaat gesproken.
Wel verplicht voor VCA petrochemie
Voor de bedrijven die willen gaan voldoen aan het VCA petrochemie (VCA P) certificaat wordt dit overigens wél een mustvraag. Met ingang van de nieuwe versie van het VCA 2008 certificaat, die naar verwachting 1 juli 2008 certificeerbaar zal zijn, is het namelijk ook mogelijk om te certificeren voor VCA petrochemie.

Voor de bedrijven die dan een VCA petrochemie certificaat hebben geldt de volgende mustvraag: “11.3 Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend?” Hierbij gelijk de nuancering dat dit alleen geldt voor risicovol werk!

Wilt u meer weten over VCU certificering en wat Van Voorst Consult op het gebied van VCU certificering voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!