Flexibel en actiegericht

Als u het VCA*-certificaat versneld moet kunnen aantonen, bewandelen we met u een route in marstempo. Met deze route is het mogelijk in korte tijd en met beperkte inspanning VCA* te certificeren. Wel vraagt deze werkwijze uw volle betrokkenheid.

In een goede werkverhouding met de adviseur en strakke actiegerichte afspraken worden alle VCA*-mustvragen snel ingevuld en beantwoord. En… zo nodig komt de adviseur in de avonduren.

Meer over VCA