Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist

VCA staat voor VGM-Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA-certificering meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA*, VCA** en VCA petrochemie

Sinds eind 2008 is er naast VCA* en VCA** ook VCA petrochemie. Bij deze laatste versie gaat het om maar liefst 41 mustvragen en 6 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 3 moet zijn. De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat bestaat uit bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie.

Branche toelichting rail (BTR)

De BTR was een aanvulling op de VCA-certificering met specifieke spoortechnische eisen vanuit ProRail. De BTR is in 2015 vervallen.

Meer over VCA zie ‘startpagina VCA‘ of neem direct met ons contact op.