VCA-certificaat in 4 stappen!

Om VCA te certificeren moet de organisatie eenvoudig en kort samengevat voldoen aan de volgende vier onderdelen:

  1. Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet.
  2. U heeft uw middelen/materieel in kaart gebracht en laat deze jaarlijks/periodiek keuren.
  3. Uw operationele medewerkers hebben een geldig VCA Basis diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma.
  4. U beschikt over een VCA-handboek waarin onder andere staat hoe u omgaat met ongevallen, toolboxmeetings, werkplekinspecties, taakrisico analyse, LMRA, etc.