VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze vragenlijst helpt (technische) bedrijven om de veiligheid van de werknemers te vergroten en de kans op ongelukken te verkleinen. Als bedrijf kunt u een VCA-certificering behalen wanneer u aantoonbaar veiligheid aandacht op de werkvloer geeft en de operationele (technische) medewerkers hun VCA-certificaat hebben behaald.

Wat is VCA?

Als dienstverlenende organisatie zijn er risico’s aan uw werk gebonden. Uw medewerkers werken op een steiger, werken langs wegen met druk verkeer of werken met allerlei machines waar risico’s aan verbonden zijn. Hoe garandeert u hun veiligheid?

Wanneer u VCA-gecertificeerd bent als bedrijf weet uw opdrachtgever dat al uw medewerkers zelf bewust zijn van de risico’s van hun vak, weten hoe zij voorzorgsmaatregelen moeten treffen en weten hoe zij moeten handelen in noodsituaties. Bovendien bewijst de VCA-certificering dat u als werkgever maatregelen hebt getroffen om de veiligheid van uw medewerkers te vergroten en op bedrijfsniveau hebt nagedacht over de risico-verkleining.

Steeds meer opdrachtgevers vragen om die reden om een VCA-certificering. Vooral als u meedingt met aanbestedingen en tenders. De momenteel geldende normversie is de VCA 2017/6.0 versie welke in het voorjaar van 2018 is uitgekomen en de VCA 2008/5.1 heeft vervangen.

VCA-handboek/ werkwijze

De antwoorden op de VCA-checklist staan doorgaans beschreven in een VCA-handboekje, een VGM-managementsysteem. Dit beheersysteem is vergelijkbaar met het managementsysteem voor de ISO 9001- (kwaliteit) of ISO 14001-norm (milieu). Wilt u ook een ISO oppakken, dan kunnen we deze normen effectief combineren tot één overzichtelijk handboek/ werkwijze. Vraag ons naar de werkwijze en voordelen voor het combineren hiervan, neem contact op.

In het VCA-handboek staat beschreven hoe u omgaat met de risico’s die u dagelijks tegen kunt komen, wat zijn de voorzorgsmaatregelen. Ook staat er beschreven hoe uw medewerkers in noodsituaties handelen moeten. Tenslotte maakt het beheersysteem duidelijk hoe u ervoor zorgt dat alle medewerkers zich bewust zijn en blijven van hun verantwoordelijkheid voor veilig werken.

Eén van de VCA-vragen is of u een bedrijfs-RI&E heeft uitgewerkt. Wij kunnen deze gemakkelijk voor u uitwerken en wanneer nodig door een veiligheidskundige laten toetsen.

Steeds meer opdrachtgevers vragen om een VCA-certificering. Vooral als u meedingt met aanbestedingen en tenders.

Het verschil tussen VCA*, VCA** en VCA petrochemie

Er zijn drie niveau’s van VCA-certificeringen voor bedrijven. Welk niveau u moet kiezen is voornamelijk vanuit klantvraag gestuurd. De meeste bedrijven kunnen af met VCA* (VCA 1 ster). Fungeer je meer als hoofdaannemer en eist je opdrachtgever VCA** dan zul je daarvoor moeten kiezen. VCA petrochemie is geschikt voor bedrijven die (in)direct gekoppeld zijn aan de petrochemische industrie. De VCA-norm geeft als richtlijn dat VCA* geschikt is voor bedrijven tot 35 man die als onderaannemer werken en VCA** voor bedrijven vanaf 35 man die als hoofdaannemer werken.

Welk certificaat u nodig heeft hangt echter niet af van hoeveel medewerkers u heeft. Er is geen wettelijk kader die u een bepaald niveau VCA-certificering verplicht. Uiteraard heeft VCA** enkele eisen die meer passen bij hoofdaannemers. Verplicht uw opdrachtgever u om als kleine organisatie VCA** te behalen, en deze eis is niet te weerleggen, dan is VCA** ook voor u prima toepasbaar. Uw opdrachtgever ‘bepaalt’ uw certificatie-niveau. Wilt u weten welke VCA-certificering u het best kunt behalen? Stel uw vraag via het contactformulier.

Daarnaast zijn er VCA-diploma’s. Deze gelden voor individuele medewerkers van uw bedrijf en staan ook wel bekend als VCA-persoonscertificering. Uw medewerkers kunnen een VCA Basis of een VCA Vol diploma behalen, waarbij de VCA Basis bedoeld is voor operationeel uitvoerende medewerkers en de VCA Vol bedoeld is voor operationeel leidinggevenden.

Van Voorst Consult helpt bedrijven met het behalen van hun bedrijfs-VCA. Voor het behalen van individuele VCA-diploma’s raden wij u aan een VCA-cursus te volgen bij u in de buurt.

VCA combineren

VCA* en VCA** zijn certificeringen die gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met andere normen. Voor bijvoorbeeld ISO 9001ISO 14001 en ISO 27001 geldt dat de eisen van deze normen een zekere overlap vertonen met de eisen die gesteld worden aan de VCA-certificering.

Van Voorst Consult heeft haar handboek ofwel VGM-beheersysteem zo opgesteld dat die gemakkelijk aangevuld kan worden met de eisen die nodig zijn voor deze andere certificeringen. Wanneer u twee of meer certificeringen in één keer wilt behalen, bespaart u op die manier tijd en geld. Vraag naar de mogelijkheden!

VCA norm internationaal

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd. Met andere woorden: ook als uw bedrijf in het buitenland werkt kan een VCA-certificering aantonen dat u de veiligheidsrisico’s onder controle hebt. Let uw opdrachtgever op het VCA-certificaat, dan kan dit uw organisatie ook internationaal aantrekkelijk maken.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan het VCA-certificaat te helpen: de Easytool systematiek. Op die manier profiteert u niet alleen van het ‘VCA-gecertificeerd’ aan de muur, maar helpt dit handboek u ook in het aantoonbaar veilig werken en risico’s afdekken. Informeer naar de mogelijkheden van de Easytool voor het behalen van uw VCA-certificaat.

Meer informatie over VCA

Advies VCA-certificering

Van Voorst Consult heeft bijna 25 jaar ervaring op het gebied van VCA-certificering. Wij hebben honderden bedrijven succesvol geholpen.

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Gijsbert van Voorst: 06-54 20 13 35 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.