Van HLS naar HS, wat betekent dat?

High Level Structure (HLS) is het systeem ofwel de inhoudsopgave / opzet waarin alle gemeenschappelijke structuren van de ISO-normen staan beschreven. De HLS zorgt ervoor dat normen goed op elkaar aansluiten door onder andere een set gedeelde normeisen die voor alle normen hetzelfde zijn. Dit is vooral handig wanneer er binnen een bedrijf meerdere normen tegelijk beoordeeld worden. Hiermee bespaar je niet alleen adviestijd tijdens de implementatie, maar ook audittijd en dus kosten.

In mei 2021 is de geüpdatete variant van HLS gelanceerd: Harmonized Structure (HS). Vanaf nu wordt de HS opgenomen in alle nieuwe en toekomstige ISO-managementsystemen.

De veranderingen op een rij

Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen. Wel worden een paar onderdelen concreter en andere krijgen meer ruimte voor eigen invulling. Deze wijzigingen zijn:

  • Met het opnemen van termen en definities in de HS wil men meer transparantie en duidelijkheid creëeren;
  • De behoeften en verwachtingen vastleggen van stakeholders/belanghebbenden wordt belangrijker. Een bedrijf mag zelf bepalen van hoeveel en welke stakeholders deze gegevens worden vastgelegd, maar deze keuze moet je wel onderbouwen;
  • Verandermanagement is voor alle managementsystemen en normen gelijk gemaakt;
  • Gedocumenteerde informatie: het is niet langer noodzakelijk om alle informatie in een vast format te documenteren.

Onveranderd blijft onder andere de procesbenadering, risicomanagement en de PDCA-insteek.

Voor welke normen

Alle ISO-normen die wij adviseren vallen onder de vernieuwde Harmonized Structure. Het gaat hierbij o.a, om ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 45001 (arbomanagementsysteem), ISO 14001 (milieumanagementsysteem), ISO 22000 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Meer informatie over deze normen vindt u op onze website of vraag uw adviseur.