Is uw voedselveiligheidssysteem futureproof?

Naast de gevaren- en risicobeoordeling op grondstoffen, product en proces, HACCP dient vanuit de food standaarden ook op de aandachtsgebieden “voedselfraude en kwetsbaarheid” en “opzettelijke besmetting en gevaar voor uw organisatie” te worden onderzocht.

Voor de grondstoffen en processen kennen we HACCP, maar GFSI-standaarden onderscheiden in de eisen ook Threat Assessment Critical Control Point (TACCP) en Vulnerability Assessment and Critical Control Point (VACCP).

  • HACCP gaat over voedselveiligheid
  • VACCP gaat over voedselfraude (m.n. de bescherming hiertegen)
  • TACCP gaat over voedselbeveiliging (tegen opzettelijke besmetting of gevaren in de leveringsketen)

Het is verstandig voor al deze aandachtsgebieden de gevaren en risico’s, maar ook de beheersmaatregelen te analyseren en vast te stellen in u voedselveiligheidssysteem. Veel bedrijven worstelen hiermee. Het is, met name voor de laatste twee aandachtsgebieden, heel wijs om de juiste bronnen te raadplegen en een goede en overzichtelijke methode te hanteren.

Een voorbeeld van een juiste bron is bijvoorbeeld de RASFF-portal waarop alle formele meldingen van voedselfraude worden gerapporteerd. Uit deze portal is ook een trend ten aanzien van bepaalde producten/grondstoffen te zien, eventueel te categoriseren per productsoort en land van herkomst.

De methode dient transparant, objectief en onderbouwd te zijn. BRC heeft hiervan een richtlijn gepubliceerd die een goede gids is bij het opstellen van een gefundeerde en heldere analyse.

Zoals gezegd, veel kwaliteitsteams en -managers hikken toch wel behoorlijk tegen de onderbouwing en rapportage van VACCP en TACCP aan. Wanneer echter de analyse overzichtelijk en in één handige tool wordt vastgelegd heeft u een duurzaam middel in de hand om ook deze aandachtsgebieden te borgen voor de toekomst!

Neem contact op voor vrijblijvend advies of vraag uw adviseur met u mee kijken zodat u voldoet aan de food-safety-eisen die aan uw organisatie gesteld worden!