UITBREIDING ISO 22000 KRIJGT VORM

De uitbreiding van het voedselveiligheidmanagementsysteem, ISO 22000, krijgt vorm. De ISO-subcommissie voedselveiligheid management kwam op 17 en 18 september in Kopenhagen samen en schetste een duidelijke structuur.

Sectorspecifieke invulling ISO 22000

Het Nederlands Normalisatie-insituut (NEN) meldt op haar website dat de vergadering al snel besloot voor sectorspecifieke invullingen naast de basis van ISO 22000. De voedingsmiddelenindustrie heeft hier al rekening mee gehouden door het opstellen van BS PAS 220.

ISO-publicatie
PAS 220 (Publicly Available Specification) schept randvoorwaarden voor voedselproductie. Een aantal belanghebbende partijen kwamen deze randvoorwaarden overeen. Door dit ‘voorwerk’ kan PAS 220 vermoedelijk al begin 2010 tot ISO-publicatie worden omgezet.

ISO 22000 en het MKB

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over een specifieke invulling voor het mkb-bedrijf en voor ontwikkelingslanden.

Website
De ISO-organisatie denkt aan een website met informatie over ISO 22000 en gerelateerde zaken. De organisatie in Genève wil hiervoor drie medewerkers vrijmaken.

Bron: VMT