Tussenstand vernieuwing ISO 9001 en ISO 14001

INGRIJPENDE VERNIEUWING ISO 9001 en ISO 14001 in 2015 – een tussenstand.

 

iso9001_iso14001Organisaties implementeren steeds meer verschillende normen. Daarom is een integratie van normen en managementsystemen een bijzonder aandachtspunt. De herziening van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015kan niet los worden gezien van bredere ontwikkelingen op het gebied van ISO-normen voor management(systemen) in de afgelopen jaren. Belangrijke mijlpalen waren het vaststellen van de HLS hoofdstructuuren identieke tekst en terminologie voor alle managementsysteemnormen (dit wordt de Annex SL genoemd). Hieronder de uitleg van de HLS structuur.

Onderstaand figuur: Plug-in model voor managementsysteem normen
sectornormen

De basiseisen staan beschreven in de HLS (High Level Structure) en zullen gelden voor alle normen die “erin worden geplugd”. Denk hierbij aan ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 22000 voor voedselveiligheid. Deze HLS is definitief vastgesteld. Lees meer over de uitgangspunten en inhoud van de ‘High Level Structure’ in het artikel ‘ISO-managementsysteemmodel van de toekomst´ (helaas in het Engels). ISO managementsysteemmodel van de toekomst 371Kb

Veranderingen t.o.v. de huidige normen
Bij het invoeren van de nieuwe ISO 9001 / ISO 14001 norm in 2015 (dat is nu de planning) zullen de belangrijkste wijzigingen (en daarmee uitdagingen) liggen op het gebied van:

  • Integraal risicomanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Afleggen van verantwoording aan stakeholders;
  • Compliance management;
  • Goede balans tussen toepassing voorzorgprincipe/ risicomijding en tonen van ondernemerschap;
  • Ketenmanagement;
  • Innovaties en technologische ontwikkeling;
  • (Human) resource management.

(Bron: Strategische adviesgroep)

changeDe impact van de HLS en bijbehorende identieke kerneisen op de bekende managementsysteemnormen zoals ISO 9001 en ISO 14001 zal groot zijn. De structuur en indeling veranderen en de basiseisen worden anders geformuleerd. Dat zal even wennen zijn. De voordelen zijn echter groot. Geïntegreerde toepassing van verschillende managementsysteemnormen in de gewone bedrijfsvoering (in het managementsysteem van de organisatie) zal veel eenvoudiger worden. Ook certificatie zou efficiënter moeten kunnen, omdat de auditor zich alleen hoeft te richten op de  ‘onderwerpspecifieke’ aanvullingen op het basismanagementsysteem.

Er zal dus veel meer nadruk komen te liggen op gevaren voor bedrijven (risicomanagement) en ketenmanagement.

Ook moet de High Level Structure ervoor zorgen dat ISO-managementsystemen beter aansluiten op de strategie en ’governance’ van organisaties en onderdeel gaan uitmaken van ‘normale’ bedrijfsvoering. Hiermee kunnen de ISO-managementsysteemnormen van de toekomst werkelijk bijdragen aan de uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben, zoals die werden benoemd door de Strategische Adviesgroep (SAG-MSS). In het kader van toezicht en handhaving vanuit de overheid is het belangrijk dat risico- en compliance management integraal onderdeel zullen uitmaken van formele (gecertificeerde) managementsystemen.

Het is nu nog te vroeg om voor u om binnen uw bedrijf aan de gang te gaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Van Voorst Consult blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en wanneer er nieuws is zullen we dit weer onder de aandacht brengen.
Bron: NEN en Allanta