TURBULENTE TIJDEN? ISO 9001 BESPAART!

Kredietcrisis, recessie, bezuinigingen….dit is hèt moment om een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001 in te voeren. Het traject om dit in te voeren kost geld, dat klopt. Maar u bespaart ook geld. Hoe?

Doordat alle processen inzichtelijk worden gemaakt. Met als resultaat dat u weet op welke punten u geld kan besparen. Daarnaast maakt uw organisatie een grotere kans om bij aanbestedingen en andere offerte trajecten geselecteerd te worden als leverancier. Juist het feit dat een organisatie ISO gecertificeerd is, verhoogt de betrouwbaarheid. De organisatie heeft namelijk al aangetoond dat het voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagement, dat de processen op orde zijn en dat er continu wordt gemonitord en verbeterd.

Faalkosten
Wat zijn dat? Weet u of uw organisatie geld verliest, doordat de processen niet optimaal verlopen? Ja, die vraag kan voor u lastig te beantwoorden zijn. Uw adviseur daarentegen kan aan de hand van analyses van de processen concreet aan geven waar geld verloren gaat.

Faalkosten zijn een onderdeel van de zogenaamde kwaliteitskosten die bestaan uit preventiekosten, verificatie – of keuringskosten en faalkosten.

Heeft uw organisatie te maken met de afhandeling van storingen, klachten, garanties? Dan heeft u zeker baat bij het beter beheersen van het productieproces. Bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem worden de processen verbeterd. Waardoor uiteindelijk alle kosten worden verlaagd. En u geld bespaart met uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Bron: NEN