Toolboxmeetings, wat nu?

Toolboxen zijn in de bouw en bij bedrijven met een VCA*/**/p certificering een bekend fenomeen. Een vraag die wij regelmatig krijgen is “Welk onderwerp moeten we nu op de toolboxmeetings bespreken?”

Het ‘hoe en wanneer’
Allereerst de organisatie van toolboxen. De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf. Hierbij geldt wel een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. Als ingenieursbureau kun je dus uitkomen op 2 toolboxmeetings over het jaar verspreid.
De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.
Veel VCA-auditoren vinden het via email versturen van een toolbox niet meer zomaar akkoord. Een leesbevestiging of beantwoording van enkele vragen n.a.v. de toolbox kan de overdracht waarborgen. Hier wordt echter niet aan de VCA-eis van “een bijeenkomst” voldaan en deze methode voldoet formeel gezien dan ook niet aan de VCA-eis 4.1.

Toolbox-onderwerpen2 toolbox
Maar wat nu te bespreken? VCA zegt “relevante VGM-onderwerpen, wijzigingen in VGM regels en voorschriften, en relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere komen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplekinspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

Een aantal bronnen waar veel informatie en toolboxmeetings te vinden zijn:
https://www.vca.nl – toolbox voorbeelden van VCA / SSVV zelf
– https://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen – toolbox voorbeelden
– https://www.geenongevallen.nl/ – toolbox voorbeelden
– https://www.volandis.nl/producten/overzicht-toolboxen/ – toolbox voorbeelden
– https://www.napofilm.net/nl/napos-films/ – toolbox filmpjes met een glimlach
https://www.arbotechniek.nl/app/ online inzien app – toolbox / informatie over veilig werken in de techniek
– www.sbd.nl/ – met name werken op hoogte
– www.vtos.nl – Veiligheid en toegang op het spoor
– https://duravermeersave.nl/account/toolbox/ – Veiligheid op en rond de bouwplaats
– https://www.prorail.nl/leveranciers/veilig-werken – Veiligheid op en rond het spoor
– https://agroarbo.nl/catalogus/ – Agrarische en groene sectoren
– http://www.bosschap.nl/ zie ‘arbeidsomstandigheden’ – groene sectoren
– https://www.varendoejesamen.nl/organisaties – Veiligheid op het water

Uiteraard kunt u uw adviseur altijd inzetten voor een toolbox op maat. Denk ook eens aan een veiligheidsmiddag met al uw medewerkers waarna u de besproken onderwerpen gedurende het jaar terug laat komen bij een startwerkoverleg, keetvergadering of afdelingsoverleg. Neem contact op met uw adviseur of vul ons contactformulier in / laat u terugbellen. Wij denken graag met u mee.