Toolboxmeetings, wat nu?

Toolboxen zijn in de bouw en bij bedrijven met een VCA** certificering een bekend fenomeen. Een vraag die wij regelmatig krijgen is “Welk onderwerp moeten we nu op de toolboxmeetings bespreken?”

Het hoe en wanneer
Allereerst de organisatie van toolboxen. De VCA** heeft het in eis 4.1 over “VGM-bijeenkomsten (bijvoorbeeld toolboxmeetings) om de motivatie en aandacht van VGM binnen het bedrijf te bevorderen”. De benoemde frequentie van 10x per jaar is meestal geschikt. Bij werkzaamheden van korte duur, dus geen bouwproject van een paar weken of maanden, mag je deze frequentie aanpassen, rekening houdend met de aanwezige risico’s. Als ingenieursbureau kun je dan bijvoorbeeld uitkomen op 4 toolboxmomenten over het jaar verspreid.De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.
Veel VCA-auditoren vinden het via email versturen van een toolbox akkoord. Een leesbevestiging of beantwoording van enkele vragen n.a.v. de toolbox wordt dan wel gevraagd om de overdracht te waarborgen. Hier wordt echter niet aan de VCA-eis van “een bijeenkomst” voldaan en deze methode voldoet formeel gezien dan ook niet aan de VCA-eis 4.1.

Toolbox-onderwerpen2 toolbox
Maar wat nu te bespreken? VCA zegt alle “Relevante VGM-onderwerpen en aandachtspunten uit VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere komen uit de bedrijfs-RI&E of voor VCA aanwezige functie-RIE, werkplekinspecties of vanuit wensen van medewerkers.

Een aantal bronnen waar veel informatie en toolboxmeetings te vinden zijn:
– https://www.arbosupport.nl/NL/toolboxen – toolbox voorbeelden
– https://www.geenongevallen.nl/ – toolbox voorbeelden
– https://www.volandis.nl/producten/overzicht-toolboxen/ – toolbox voorbeelden
– https://www.napofilm.net/nl/napos-films/ – toolbox filmpjes
– www.sbd.nl/ – met name werken op hoogte
– www.vtos.nl – Veiligheid en toegang op het spoor
– https://www.prorail.nl/leveranciers/veilig-werken – Veiligheid op en rond het spoor
– https://www.agroarbo.nl/mechanisch-loonwerk/veiligheid/ – Agrarische en groene sectoren
– https://www.varendoejesamen.nl/organisaties – Veiligheid op het water

Uiteraard kunt u uw adviseur altijd inzetten voor een toolbox op maat. Denk ook eens aan een veiligheidsmiddag met al uw medewerkers waarna u de besproken onderwerpen gedurende het jaar terug laat komen bij een startwerkoverleg, keetvergadering of afdelingsoverleg. Neem rechtstreeks contact op met uw adviseur of vul ons contactformulier in / laat u terugbellen.