TIEN TIPS VOOR EEN SUCCESVOL MANAGEMENTSYSTEEM!

1. Maak gebruik van de plan-do-check-act cyclus; 2. Beschrijf uw processen op maximaal één A-4tje; 3. Beschrijft binnen uw proces alleen de kritieke – van belang zijnde – stappen; 4. Gebruik uw managementsysteem voor de organisatie en niet voor de klant of auditor; 5. Zet uw managementsysteem op vanuit uw eigen organisatie. Maak geen kopie van een branchegenoot! 6. Verdeel de taken. U voorkomt hiermee dat één persoon (alleen) bezig is met het systeem; 7. Leg eerst vast wat uw visie is, wat uw doelstellingen zijn en met welke strategie u deze denkt te halen. Maak dit kenbaar binnen uw organisatie; 8. Specificeer uw algemene beleid in operationeel, commercieel, financieel, kwaliteits- en personeelsbeleid. Dit zal u helpen uw organisatie helder te positioneren; 9.Stel specifieke doelstellingen vast om uw beleid te kunnen uitvoeren. Zorg ervoor dat doelstellingen meetbaar zijn en dat u er een termijn aan stelt; 10. Vertaal doelstellingen “op niveau”. Motiveer uw medewerkers en maak ze, individueel of in teamverband, verantwoordelijk om een specifiek doel te behalen;