Tag: VCU

Verandering VCU 2011/05

Per november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties verschenen. Een vanuit certificeringland belangrijk te noemen verschil is dat de VCU 2011/05 weer valt ... Lees verder

Nieuwe VCU-norm per 01-11-2011

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er wijzigingen in de VCU-norm voor de uitzend- en detacheringsbranche aanstaande. Nu is duidelijk geworden dat de herziene VCU-norm al per 1 november 2011 uitgegeven ... Lees verder

Komende wijzigingen VCU

Hierbij willen we u vast kort op de hoogte brengen van enkele komende wijzigingen in de Veiligheids- en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Verwacht wordt dat de VCU halverwege 2011 ... Lees verder