Tag: GMP EN FSA

OVERGANGSREGELING GMP+ 2003 NAAR GMP+ 2006

Tijdens de bestuursvergadering van juni 2005 heeft het bestuur van het Productschap Diervoeder het GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006 vastgesteld. Tevens is de Verordening tot intrekking van de Verordening PDV certificatie ... Lees verder

GMP+ EN QS STREVEN NAAR UITWISSELBAARHEID

Het Productschap Diervoeder (PDV) en QS Qualität und Sicherheit GmbH hebben de intentie uitgesproken om tot volledige uitwisselbaarheid van het GMP- en QS-certificaat te komen. De uitwisselbaarheid vergemakkelijkt de internationale ... Lees verder

PILOT ONAANGEKONDIGDE CONTROLES

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft in haar vergadering van 7 juni 2005 het projectplan pilot onaangekondigde controles GMP wegtransport goedgekeurd. Nieuwe methode controles GMP wegtransport Het Productschap Diervoeder heeft in ... Lees verder

13 VRAGEN OVER DE ARBOWET

De politiek is het er over eens dat de arbowet niet goed meer werkt. De wet blijkt vooral voor kleine bedrijven duur en inefficiënt. Daarom hebben de meeste wijzigingen betrekking ... Lees verder