STAND VAN ZAKEN HERZIENING ISO 14001-NORM

Halverwege 2012 berichten wij u al over de beloofde ingrijpende wijzigingen voor de nieuwe ISO 14001-norm.

De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft recent de zogenaamde committee draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze draft-versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor milieumanagement.
SCCM heeft de belangrijkste verschillen tussen de draft-versie en de huidige ISO 14001-norm voor u op een rijtje gezet. Er kan echter nog veel veranderen.

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Een andere opbouw van de hoofdstukken in de norm. Deze worden straks gelijk voor alle managementsysteemnormen. Ook de ISO 9001-norm wordt namelijk herzien (zie ook ons nieuwere artikel m.b.t. vernieuwing van de ISO-familie)
  • Identificeren van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die mogelijk van invloed zijn op het milieubeleid.
  • Betrokkenheid van het topmanagement is explicieter gemaakt.
  • De ketenbenadering wordt op verschillende plaatsen sterker verwoord.
  • De introductie van het begrip ‘risico’.
  • Prestatie-indicatoren moeten worden gebruikt om de realisatie van doelstellingen beter te kunnen volgen.
  • De wijze waarop de naleving van wet- en regelgeving moet worden beoordeeld is uitgebreider beschreven.
  • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie krijgt meer aandacht.

Het is nu nog te vroeg om voor u om binnen uw bedrijf aan de gang te gaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Van Voorst Consult blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en wanneer er nieuws is zullen we dit weer onder de aandacht brengen.