SER: HELFT ARBOREGELS KAN WEG

De helft van alle arboregels kan worden geschrapt. Dat staat in een conceptadvies van de Sociaal–Economische Raad (SER). Het schrappen van overbodige regels moet het bedrijfsleven tientallen miljoenen euro’s aan besparingen opleveren. Ondernemers klagen al tientallen jaren over het steeds grotere aantal arboregels dat soms ook nog tegenstrijdig is. In het advies staat dat de werkgevers en werknemers meer ruimte krijgen om zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden te zijn. De overheid moet zich richten op het bestrijden van ernstige risico’s op de werkvloer en zich niet bezighouden met zaken als „de kantoorinrichting en het instellen van de bureauhoogte”, zoals onderhandelaar M. van Mierlo van het Midden– en Kleinbedrijf (MKB) het uitdrukt. De onderhandelaars in de SER maken duidelijk dat ze het unaniem eens zijn over de reeks voorstellen om de Arbo–wet te hervormen. „Rond de zomer moet ons advies definitief klaar kunnen zijn”, zegt Van Mierlo. FNV–onderhandelaar T. Heerts stelt dat het SER–plan een voorbeeld kan zijn voor andere Europese landen. Als werkgevers in de toekomst grof in de fout gaan, zal de Arbeidsinspectie op basis van eerder bekendgemaakte kabinetsplannen veel hogere boetes opleggen. Binnen de SER woedt nog een stevige discussie over het kabinetsplan om werkgevers die zich niet aan de regels houden, publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. De FNV is een warm voorstander van deze maatregel maar de werkgevers zijn faliekant tegen. „Verdachten van misdrijven staan onherkenbaar met initialen in de krant, terwijl ondernemers straks zomaar met naam en toenaam in de openbaarheid zouden worden beschuldigd”, zegt B. Koning, SER–onderhandelaar namens werkgeversorganisatie VNO–NCW. „Wij willen daar absoluut niet aan”. De SER ziet het kabinetsvoorstel voor een nieuwe indeling met hoge en lage arborisico’s en een kleinere rol voor de overheid als wetgever en wetshandhaver ook niet zitten. De FNV hecht hieraan een groot belang. De vakcentrale vindt de plannen van het kabinet met de arboregels „ongenuanceerd” en krijgt daarin nu steun van de SER–partners. Bron: ANP