De Safety Culture Ladder (voorheen genaamd de ‘Veiligheidsladder’) is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren.

In tenders en aanbestedingen (o.a. van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, bekent van Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en van TenneT) komt deze certificering steeds vaker terug. Deze partijen willen hiermee het veiligheidsbewustzijn verder stimuleren en daarmee het aantal onveilige situaties terugdringen.

Wat is de Safety Culture Ladder / Veiligheidsladder?

Een belangrijke insteek van de ladder is het vormgeven van veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie door te letten op cultuur, houding en gedrag. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten als er er een minder veilige situatie voordoet? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het doel van de ladder is het bieden van een omgeving waarin alle partijen bewust veiligheid vorm (kunnen) geven om zo het aantal onveilige situaties en daarmee  incidenten (ongevallen, verzuim, schades) terug te dringen. Belangrijk tijdens de implementatie zijn dan ook de bewustwordings-sessies, trainingen en/of toolboxen.

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score.

safety-culture-ladder

Uitgangspunten Safety Culture Ladder / Veiligheidsladder

Anders dan bij de meeste (ISO)normen, die vaak gericht zijn op procedures en controle, is de veiligheidsladder vooral een instrument dat u zélf bewust en actief wil maken om een veiligheidscultuur in te richten.

Het gaat dus meer om een interne verandering van zienswijze, dan om het enkel te voldoen aan gestelde eisen en wetgeving. De uitgangspunten van de Safety Culture Ladder zijn verdeeld over zes bedrijfsaspecten:

Safety Culture Ladder-bedrijfsaspecten

De Safety Culture Ladder werkt niet met vaste veiligheidswerkwijze, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van uw eigen bedrijfsvoering en implementatie.

HOE KUNNEN WIJ U HET BEST HELPEN?
BEGELEIDING OP HOOFDLIJNEN
Nooit teveel betalen
MEER OVER BEGELEIDING OP HOOFDLIJNEN
ADVIES & ONDERSTEUNING
Optimale samenwerking
MEER OVER ADVIES & ONDERSTEUNING
VOLLEDIG ONTZORGEN
Geen omkijken meer hebben
MEER OVER VOLLEDIG ONTZORGEN
of een pakket op maat

Type danwel diepgang van de Safety Culture Ladder

In veel gevallen zijn we gewend dat een norm wordt geaudit en dat je hiervoor een certificaat kunt krijgen. Bij de Safety Culture Ladder kun je, net als bij de MVO-prestatieladder en de CO2-prestatieladder, kiezen voor vijf niveau’s om op te certificeren.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om op de volledige ladder te certificeren, of te gaan voor een light-versie of Self Assessment. Deze keuze scheelt uiteraard tijd en kosten ten opzichte van een complete certificering.

U kunt kiezen voor:

  • SCL certificering met certificaat tot gevolg:
    • SCL Original (voorheen Veiligheidsladder) – hier wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd;
    • SCL – hier wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%;
  • SCL Light, statement met ‘trede indicatie’ (voorheen SAQ+): start met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats;
  • Approved Self Assessment, bewijs dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd (ASA, voorheen SAQ): een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf aangevuld met een GAP-analyse en actieplan. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.

Meer informatie over de productnamen en het toetsingsregime, staan toegelicht in het CvD besluit.

Combineren met andere certificaten

De Safety Culture Ladder wordt in veel gevallen gecombineerd met reeds aanwezige certificaten zoals de ISO 9001, ISO 14001, VCA of CO2-Prestatieladder. Deze combinatie vinden wij meer dan logisch zodat u één bedrijfsvoering / managementsysteem houdt.

Wanneer deze certificaten interessant voor u zijn, bespreken we graag met u de mogelijkheden van combinaties en hoe we deze zo praktisch mogelijk voor uw organisatie in kunnen richten.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen te begeleiden naar certificering, statement of zelfevaluatie op de Safety Culture Ladder: de EasyTool systematiek.

Op die manier profiteert u niet alleen van het predicaat ‘Safety Culture Ladder-gecertificeerd of beoordeeld’, maar heeft u er in de praktijk ook baat bij dat de afspraken over veiligheid zijn terug te vinden.

Informeer naar de mogelijkheden van Easytool voor het oppakken en invullen van de Safety Culture Ladder-norm.

Voordelen van het implementeren van de Safety Culture Ladder

Verhoogde veiligheid en vermindering van incidenten
Door het implementeren van de Safety Culture Ladder wordt het bewustzijn van veiligheidsrisico’s binnen de organisatie vergroot. Dit leidt tot een vermindering van het aantal incidenten en een verbetering van de algehele veiligheid op de werkvloer.

Verbeterde bedrijfsprestaties en efficiëntie
Een sterke veiligheidscultuur draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Medewerkers zijn zich meer bewust van hun verantwoordelijkheden en werken samen om risico’s te beheersen. Dit resulteert in minder ongevallen en stilstand, wat de productiviteit en prestaties van het bedrijf ten goede komt.

Versterking van het merkimago en reputatie
Bedrijven die de Safety Culture Ladder implementeren, tonen hun inzet voor veiligheid en verantwoord ondernemen. Dit kan leiden tot een beter imago en een verbeterde reputatie, wat aantrekkelijk is voor zowel klanten als potentiële medewerker.

Betere samenwerking tussen management en medewerkers
De Safety Culture Ladder bevordert de communicatie en samenwerking tussen management en medewerkers op het gebied van veiligheid. Dit zorgt voor een hechtere en meer betrokken organisatie waarin iedereen zijn of haar bijdrage levert aan het verbeteren van de veiligheid.

Concurrentievoordeel in aanbestedingen en contracten
Het behalen van een certificering op de Safety Culture Ladder kan een concurrentievoordeel opleveren bij aanbestedingen en contractonderhandelingen. In de praktijk leidt dit steeds vaker tot een (forse) fictieve korting of is zelfs een inschrijf vereiste om mee te mogen doen. Opdrachtgevers en partners zien de toewijding aan veiligheid als een waardevolle eigenschap, waardoor gecertificeerde bedrijven aantrekkelijker worden.

Veelgestelde vragen over de Safety Culture Ladder (FAQ)

Hoe lang duurt het certificeringsproces?
De duur van het certificeringsproces varieert afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie. Over het algemeen kan het proces enkele maanden in beslag nemen, van de voorbereiding tot de daadwerkelijke audit en het behalen van de certificering.

Hoe lang is een SCL-certificering geldig?
Een SCL-certificering is over het algemeen drie jaar geldig. Gedurende deze periode vinden er tussentijdse audits plaats om te controleren of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de Safety Culture Ladder.

Moet mijn hele organisatie gecertificeerd worden?
Het is mogelijk om een certificering te behalen voor specifieke afdelingen of vestigingen binnen een organisatie. Echter, om de volledige voordelen van de Safety Culture Ladder te benutten, wordt aangeraden om de certificering toe te passen op de gehele organisatie. Dit zorgt voor een consistente aanpak en bevordert een organisatiebrede veiligheidscultuur.

Wat gebeurt er als we niet slagen voor de audit?
Als een organisatie niet slaagt voor de audit, ontvangt het bedrijf een rapport met de geïdentificeerde tekortkomingen en aanbevelingen voor verbetering. Het bedrijf krijgt vervolgens de kans om de benodigde verbeteringen door te voeren en een heraudit aan te vragen. Het is belangrijk om te blijven werken aan het verbeteren van de veiligheidscultuur, zelfs als het certificeringsproces langer duurt dan verwacht.

Zijn er kosten verbonden aan het certificeringsproces?
Ja, er zijn kosten verbonden aan het certificeringsproces. Deze kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie, evenals de gekozen certificeringsinstantie. Het is belangrijk om te investeren in de certificering, aangezien de voordelen op de lange termijn, zoals verhoogde veiligheid en betere bedrijfsprestaties, de kosten kunnen compenseren.

Hoe kunnen we ons voorbereiden op de certificering?
Om je voor te bereiden op de certificering, is het belangrijk om eerst de huidige stand van de veiligheidscultuur binnen de organisatie te beoordelen. Identificeer sterke punten en gebieden die verbetering behoeven, en stel een actieplan op om aan de eisen van de Safety Culture Ladder te voldoen. Dit kan onder meer het volgen van trainingen, het implementeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen en het betrekken van medewerkers bij het proces omvatten. Het kan ook nuttig zijn om een externe consultant in te schakelen om begeleiding en ondersteuning te bieden bij het voorbereiden op de certificering.

Safety Culture Ladder advies

Van Voorst Consult heeft ruime ervaring op het gebied van arboveiligheid en Safety Culture Ladder-certificering en de hierbij horende Statement en Self Assessment. Deze certificering geeft uw bedrijf onderscheidend vermogen en levert u daarmee meer dan alleen het certificaat. Wij helpen u graag verder!

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Wim van Leeuwen of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.

 

Informatie aanvragen over deze norm?
U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen.

Wij komen graag bij u langs voor een adviesgesprek van ongeveer een uur waarin we de tijd hebben om met u door te praten wat u wilt bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Klik om te zien hoe u zich voor kunt bereiden en om een moment te plannen waarop het gesprek u uitkomt. PLAN EEN ADVIESGESPREK