REVISIE HACCP CRITERIA GOEDGEKEURD DOOR RVA EN GFSI

Nieuwe revisie HACCP Criteria goedgekeurd door de RvA en GFSI

Het Dutch HACCP schema (“Hazard Analysis and Critical Control Point”) heeft een aanvulling gekregen voor proces-productcertificatie. Deze aanvulling is in eerste instantie gedaan om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen van het GFSI, de internationale organisatie voor voedselveiligheid die zich specifiek richt op de retailsector.

GFSI heeft de voorgaande versie van het schema ook al erkend omdat er al invulling werd gegeven aan “good manufacturing practices en pre- requisite programs. GFSI heeft echter haar Guidelines gewijzigd en alle door hen erkende schema’s weer opnieuw getoetst. Met de aanvulling die het Centraal College van Deskundigen HACCP nu heeft gemaakt, kunnen organisaties behalve een systeemcertificaat aanvullend een proces-productcertificaat krijgen. Daarmee voldoet HACCP aan de nieuwste eisen van GFSI en kan in dat opzicht door organisaties gekozen worden als alternatief voor BRC, IFS of SQF2000.
De RvA, de Nederlandse Raad voor Accreditatie, heeft de aanvulling op het schema beoordeeld. In de volledige samenstelling voldoet het geheel aan de eisen voor accreditatie voor de proces-productcertificatie.
Dutch HACCP is het enige schema dat zowel het managementsysteem als het proces-productsysteem in één schema dekt. Uiteraard blijft het managementcertificaat los te verkrijgen en is als vanouds geaccrediteerd tegen ISO Guide 62. Door de combinatie met de systeemcertificatie is het HACCP schema momenteel het meest complete beoordelingsschema op het gebied van voedselveiligheid.
De combinatie, die Dutch HACCP maakt door aanvullend een Module proces-productcertificatie aan de oorspronkelijke HACCP toe te voegen, is te vergelijken aan het uitvoeren van BRC of IFS in combinatie met het managementgedeelte van het HACCP schema of met de ISO 22000. De positie van Dutch HACCP is daarmee sterker dan ISO 22000 voor organisaties die aan GSFI eisen willen voldoen in één beoordeling.
Bedrijven kunnen kiezen of zij zowel systeemcertificatie als proces-product certificatie wensen of willen volstaan met de vertrouwde systeemcertificatie.