RETAILERS ZIEN ISO 22000 ZITTEN

Het GFSI, een internationaal samenwerkingsverband van 67 retailers, zal mogelijk de nieuwe ISO 22000-norm omarmen, zo maakte Alfons Schmid van Ahold bekend. Daarmee wordt het vooral voor internationaal opererende voedingsmiddelenbedrijven, maar ook hun toeleveranciers, aantrekkelijker om deze norm te gaan hanteren voor het interne voedselveiligheidsysteem.

GFSI & ISO 22000

Schmid vertelde dit op de NEN-bijeenkomst waar het eerste exemplaar van de nieuwe ISO 22000 norm werd uitgereikt aan directeur Philip den Ouden van de FNLI. Begin november zal het GFSI-bestuur een definitief besluit ten aanzien van ISO 22000 nemen. Nog dit jaar worden de verschillen tussen het Guidance Document (inhoud norm) van de GFSI en de ISO 22000 norm geïnventariseerd. Begin volgend jaar zal het auditprotocol waartegen de ISO 22000 norm zal worden gecertificeerd, worden opgesteld. In februari worden de basisprotocollen uitgewerkt voor de vier standaarden die GFSI tot nu toe heeft goedgekeurd (HACCP, BRC, IFS en SQF). Plan is om de ‘good manufacturing practices’ apart te regelen in een zogeheten ‘Technische Specificatie’ en tevens een audit protocol op te stellen tussen ISO 22000 en de diverse door de GFSI erkende standards. Kwaliteitsaspecten los van voedselveiligheid en duurzaamheid, zoals dierenwelzijn, kinderarbeid etc., vallen buiten het bereik van GFSI en ISO 22000. Voordeel van deze constructie is dat bij certificatie tegen bijvoorbeeld BRC en IFS de auditor de standardsvoor voedselveiligheid niet langer twee keer, maar slechts een keer hoeft te controleren. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘duale auditing’. ISO 22000 is een norm voor managementsystemen voor voedselveiligheid. Hierin zijn ruwweg de ISO 9001 (met uitzondering van de kwaliteitseisen) en HACCP-standaard verwerkt. Daarnaast legt de nieuwe norm meer nadruk op uitgebreide commitment van het management, betere interne en externe communicatie en het kunnen aantonen dat de gehele keten wordt beheerst. Dit laatste gaat verder dan de eerste (toeleverende) schakel. Overigens is het nog onduidelijk of de individuele retailers deze werkwijze zullen accepteren of dat zij blijven vasthouden aan certificatie tegen een van de vier (complete) standaarden. Voor het MKB dat veelal werkt met één type certificaat zal er voorlopig weinig veranderen. Voor hen biedt de nieuwe ISO 22000 norm nauwelijks voordelen. Het valt nog te bezien of een aantal grote retailers die eigenaar zijn van de diverse standaarden, de komende vijf, tien jaar geen afstand zullen doen van hun eigen standaard. Ahold-werkmaatschappijen nemen echter nu al genoegen met de standard die door GFSI is erkend.