RETAIL WERKT AAN ISO 22000

Het Global Food Safety Initiative (GFSI), de organisatie van retailers, heeft in augustus 2006 een technische commissie ingesteld. Deze nieuwe commissie heeft als doel een betere en gezamenlijke benadering van voedselveiligheid te bewerkstelligen in de gehele voedselketen.

De commissie zal hierbij nadrukkelijk kijken naar ISO 22000, de norm voor voedselveiligheid.De commissie heeft als taak om een meer gestroomlijnde en gezamenlijke benadering te ontwikkelen van voedselveiligheid tussen alle belanghebbende partijen in de keten. Concreet betekent dit dat de transparantie van het GFSI-benchmarkingproces zal worden verhoogd en dat de competentie van auditors zal worden verbeterd.

Bovendien zal de commissie nadrukkelijk kijken naar ISO 22000 en welke rol deze norm kan spelen in bij het managen van de voedselveiligheid in de gehele agro-foodketen. De eisen uit ISO 22000 (HACCP, managementsysteem) in combinatie met de nieuw te publiceren ISO/TS 22003 (auditing en certificatie) dekken het merendeel van de GFSI-eisen af. De commissie verwacht over circa zes maanden de resultaten te kunnen presenteren.