Retail erkent het GMP+ FSA scheme via GlobalG.A.P

GLOBALG.A.P. erkent het GMP+ FSA scheme als standaard voor veilige (meng)voeders. Dit houdt in dat veehouderijen die certificatie willen volgens de (wereldwijde) eisen van de Integrated Farm Assurance standard (IFA) van GLOBALG.A.P., voer mogen afnemen van GMP+ gecertificeerde diervoederbedrijven. De erkenning is een nieuwe impuls voor de wereldwijde deelname aan het GMP+ FSA scheme.

Het GMP+ FSA scheme is een van de drie standaarden voor fabrikanten van (meng)voeder die erkenning kregen van de retail. Anders dan de andere twee heeft het GMP+ FSA scheme een wereldwijde spreiding. Ook dekt het GMP+ FSA scheme de hele diervoederketen af. De erkenning door GLOBALG.A.P. is een extra argument voor veehouders om te kiezen voor een GMP+ gecertificeerde voerleverancier.

Steeds vaker vertalen supermarkten wensen van consumenten in voorwaarden aan hun leveranciers. Zo wil de retail wereldwijd één norm voor goede agrarische praktijk. Global GAP is het schema met voorwaarden die ook betrekking hebben op schakels vóór de boerderij, zoals leveranciers van zaad en diervoeders. Certificatie voor GLOBALG.A.P. gebeurt door ruim 100 certificatie-instellingen in meer dan 100 landen.

Bron: GMP+ International

Klik hier voor meer informatie over voedselveiligheid