Praktische handreiking corona-maatregelen

Het C-woord, we zijn het inmiddels redelijk klaar mee. Zowel privé als zakelijk zijn er vele maatregelen na te leven… besmettingscijfers zwakken soms even af en lopen daarna weer (fors) op. De corona-maatregelen blijven uiterst relevant. Waar doe je als organisatie goed aan.

Als we afgelopen jaar terugkijken zagen wij op vrijwel iedere klantlocatie genomen corona-maatregelen. En toch, de genomen maatregelen zijn divers, van ‘uiterst consequent’ tot ‘als het maar wat lijkt’ en dus weinig zinvol.

De RIVM-richtlijnen hebben vaak ook te maken met omzet behouden of omzet mislopen, dat doet pijn. Los van deze keuzes op operationeel niveau kunnen we met elkaar de praktische maatregelen wel eenduiding inrichten. Met hoeveel mensen stappen we in een auto of de lift, hoe gaan we om met looproutes en de verdeling van het team over de werkplekken en tijden.
Een handig en verduidelijkend document hierbij is de ‘Handreiking Covid-19 SER‘, aanbevolen!

Zie ook: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/handreiking-covid-19