PBM’S van groot belang

Two ironworkers atop the skeleton of a modern building. One man is positioning a very large beam while the other watches.

Two ironworkers atop the skeleton of a modern building. One man is positioning a very large beam while the other watches.

Persoonlijke beschermingsmiddelen ofwel PBM’s, je kunt er niet omheen! Het is belangrijk en nuttig de risico’s zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Maar soms kom je niet om PBM’s heen. Een cirkelzaag maakt nu eenmaal hard geluid, een kettingzaag komt door meerdere materialen heen en een trilplaat of stamper zorgt voor veel trillingen. Belangrijk is het dan de arbeidshygiënische toe te passen. Als de bron niet kan worden weggenomen kijken we naar collectieve maatregelen, denk hierbij aan het plaatsen van afzuiging of aanpassing aan het apparaat de bron te reduceren. Hierna komen individuele maatregelen, gericht op het beperken van de blootstelling, bijvoorbeeld door de taak te rouleren over diverse medewerkers. Als laatste ‘red’-middel mogen de beschermingsmiddelen worden toegepast.

Nu zijn deze PBM’s wel zeer belangrijk gezien er veel risico’s overblijven die we met de juiste PBM’s wel kunnen beperken/terugdringen. Toepassing van het juiste gebruik van deze middelen schort in de praktijk echter vaak. Medewerkers zijn passief in het dragen van beschermingsmiddelen, de werkgever is onwetend of ziet de aanwezige gevaren van het niet of niet juist dragen van deze middelen onvoldoende in.

Er is nu een nieuwe verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De huidige Europese richtlijn wordt hiermee omgezet naar een strakker te handhaven verordening. Inhoudelijk zijn er enkele belangrijke zaken gewijzigd, waardoor onder andere bepaalde producten van categorie zijn veranderd.

Wij adviseren altijd een gerenomeerde zaak in uw omgeving te kiezen voor de aanschaf van uw PBM’s. Een oorkap van een paar euro is niet hetzelfde als gehoorbescherming van € 20,-. Ook al kunnen ze beide eenzelfde CE-markering dragen. Belangrijk voor werkgevers is om in het achterhoofd te houden dat het hun taak blijft eerst gevaren in kaart te brengen en waar mogelijk te reduceren. Pas als dat zoveel mogelijk gedaan is, komen PBM’s in beeld.

Wij komen regelmatig tegen dat  bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de risico’s en mogelijke gevolgen van hun werk. Ook komt het voor dat we inspringen wanneer een bedrijf, na een ongeval of onaangekondigd bezoek van de arbeidsinspectie, er opmerkingen en mogelijk zelfs een boete volgt.

Zie ook www.NEN.nl of vraag ons voor advies in risicomanagement en praktische toepassing van de veiligheidsvoorschriften.