OVERGANGSREGELING VCA 2004/04 NAAR VCA 2008/05

Per 1 oktober 2008 is een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschenen, namelijk VCA versie 2008/05. Deze versie vervangt VCA versie 2004/04.

Hierbij is de volgende overgangsregeling van kracht:

 • Vanaf 1 november 2008 dienen nieuwe contracten voor VCA certificatie te worden gebaseerd op
  VCA versie 2008/05.
 • VCA certificatie die is gecontracteerd vóór 1 november 2008 kan nog worden gebaseerd op de
  oude versie (VCA versie 2004/04), met dien verstande dat na 1 mei 2009 geen VCA certificaten
  meer mogen worden verstrekt op basis van VCA versie 2004/04.
 • Tussentijdse audits worden altijd afgehandeld op basis van de VCA versie die is gehanteerd bij de initiële audit, respectievelijk de herhalingsaudit (bij verlenging).
 • Na 1 mei 2009 kan verlenging van certificatie (na verloop van de 3-jaren termijn) alleen
  plaatsvinden op basis van de nieuwe versie, ook wanneer van certificatie-instelling wordt
  gewisseld.
 • Uitbreiding van de scope (raam van activiteiten) van het VCA certificaat kan na
  1 mei 2009 slechts worden verleend na toetsing op basis van de nieuwe versie.

Voor het nieuwe certificatieniveau ‘VCA Petrochemie’ komt een aanbeveling beschikbaar voor de
implementatietermijn. Deze aanbeveling volgt.