OVERGANGSREGELING ISO 14001:2004

Overgangsregeling ISO 14001 Door het International Accredition Forum (IAF) is een overgangsregeling met een looptijd van 18 maanden vastgesteld voor de toepassing van ISO 14001:2004 bij certificatie van milieumanagementsystemen. Deze overgangsregeling wordt door de RvA en SCCM ook voor Nederland gehanteerd. Tot 15 mei 2005 (6 maanden na de publicatie van de nieuwe ISO 14001 editie) mogen beide versies van ISO 14001 naast elkaar worden toegepast. Een organisatie kan ervoor kiezen om tegen ISO 14001:1996 of ISO 14001:2004 te worden geaudit, of het nu gaat om een initiële audit of een controleonderzoek. Tot 15 mei 2005 mogen dus ook nog nieuwe certificaten tegen de ISO 14001:1996-versie worden verleend. Na 15 mei 2005 worden alleen audits uitgevoerd tegen ISO 14001:2004. Bij organisaties die al een gecertificeerd systeem hebben op basis van ISO 14001:2004 kan dit leiden tot afwijkingen als gevolg van wijzigingen in de norm. Dergelijke afwijkingen hebben tot uiterlijk 15 mei 2006 echter nog geen consequenties, zoals schorsing of intrekken van het certificaat. Na 15 mei 2005 kunnen nieuwe certificaten alleen zijn gebaseerd op ISO 14001:2004. Na 15 mei 2006 (18 maanden na publicatie van de nieuwe editie) verliezen certificaten op basis van ISO 14001:1996 hun geldigheid en moeten gecertificeerde milieumanagementsystemen aan alle eisen van ISO 14001:2004 voldoen. Het is niet nodig dat een certificatie-instelling een (extra) controleonderzoek uitvoert met als enige doel vast te stellen of aan de eisen van de nieuwe ISO 14001 editie van de norm wordt voldaan. Het is de bedoeling dat organisaties met een bestaand gecertificeerd systeem de overstap naar ISO 14001:2004 maken bij een regulier controleonderzoek of bij een algehele herbeoordeling. Wilt u meer weten over ISO 14001 en wat Van Voorst Consult op het gebied van ISO 14001 voor uw organisatie kan betekenen? Vul uw gegevens in op het contactformulier.