OVERGANGSREGELING GMP+ 2003 NAAR GMP+ 2006

Tijdens de bestuursvergadering van juni 2005 heeft het bestuur van het Productschap Diervoeder het GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006 vastgesteld. Tevens is de Verordening tot intrekking van de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 vastgesteld. In deze nieuwsbrief wordt uitgelegd hoe de overgang van GMP+ 2003 naar GMP+ 2006 zal verlopen. Overgangsregeling GMP Good manufacturing practice Een GMP+ certificaat dat op 1 januari 2006 nog niet is verlopen zal voor de resterende tijd van de geldigheidsduur worden omgezet in een GMP+ certificaat volgens het GMP+-certificatieschema 2006. Dit zal gebeuren aan de hand van de transponeringstabel. De volgende stappen dienen gevolgd te worden: 1. GMP certificaat verloopt vóór 1 januari 2006 In 2005 zal door de certificatie instelling een verlengingsaudit worden uitgevoerd. Als deze audit positief verloopt, zal een certificaat op basis van de GMP+-regeling 2003 worden uitgegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. De GMP-deelnemer dient de aanpassing van de bestaande overeenkomst met zijn certificatie instelling of een nieuwe overeenkomst op basis van het GMP+-certificatieschema 2006 te ondertekenen. Ook moet de GMP-deelnemer ervoor zorgen dat het bedrijfseigen kwaliteitssysteem wordt aangepast aan het GMP+-certificatieschema 2006. Zodra de certificatie instelling tijdens een audit heeft getoetst of aan alle aanvullende voorwaarden wordt voldaan wordt het bestaande certificaat op basis van de GMP+-regeling 2003 voor de resterende looptijd omgezet in een certificaat op basis van het GMP+-certificatieschema 2006. 2. GMP certificaat verloopt in 2006 De GMP-deelnemer dient de aanpassing van de bestaande overeenkomst met zijn certificatie instelling of een nieuwe overeenkomst op basis van het GMP+-certificatieschema 2006 te ondertekenen. Ook moet de GMP-deelnemer ervoor zorgen dat het bedrijfseigen kwaliteitssysteem wordt aangepast aan het GMP+-certificatieschema 2006. De certificatie instelling voert een verlengingsaudit uit. Indien bij deze verlengingsaudit ook de aanvullende voorwaarden van het GMP+-certificatieschema 2006 positief worden beoordeeld kan de certificatie instelling een certificaat op basis van het GMP+-certificatieschema 2006 met een looptijd voor 3 jaar uitgeven. Indien bij de verlengingsaudit niet de aanvullende voorwaarden zijn getoetst (maar de verlengingsaudit is wel positief verlopen) kan een certificaat op basis van de GMP+-regeling 2003 worden uitgegeven met een geldigheidsduur van 3 jaar. Zodra bij een tussentijdse audit (in 2006) de aanvullende voorwaarden alsnog zijn getoetst kan het certificaat voor de resterende looptijd worden omgezet in een certificaat op basis van het GMP+-certificatieschema 2006. 3. GMP certificaat verloopt na 1 januari 2007 De GMP-deelnemer dient de aanpassing van de bestaande overeenkomst met zijn certificatie instelling of een nieuwe overeenkomst op basis van het GMP+-certificatieschema 2006 te ondertekenen. Ook moet de GMP-deelnemer ervoor zorgen dat het bedrijfseigen kwaliteitssysteem wordt aangepast aan het GMP+-certificatieschema 2006. Zodra de certificatie instelling tijdens een tussentijdse audit in 2006 heeft getoetst of aan alle aanvullende voorwaarden wordt voldaan wordt het bestaande certificaat op basis van de GMP+-regeling 2003 voor de resterende looptijd worden omgezet in een certificaat op basis van het GMP+-certificatieschema 2006. De omzetting van de bestaande certificaten in certificaten op basis van het GMP+-certificatieschema 2006 dient uiterlijk 31 december 2006 te hebben plaatsgevonden. De overeenkomsten met certificatie instellingen, die op basis van de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 door het productschap zijn geaccepteerd, worden omgezet naar overeenkomsten op basis van GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006. Deze omzetting zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar uiterlijk 31 december 2006. Indien een certificatie instelling op 31 december 2006 geen overeenkomst met het productschap heeft op basis van het GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006 vervalt de acceptatie.