De Van Voorst Consult-aanpak kenmerkt zich altijd door een praktische en vakkundige insteek. Onze adviseurs weten waar zij het over hebben en doen in overleg met u datgene wat nodig is om u via de kortste route naar certificering te helpen.

Onze kennis is altijd up-to-date omdat wij regelmatig contact hebben met certificerende instanties als TüV, EBN, DNV-GL, Kiwa, SGS, BSI en BVQI. Zo weten wij exact de verschillen in kijk op certificering en kunnen wij u optimaal adviseren welke partij aansluit bij uw organisatie en bedrijfsvoering.

Drie logische stappen maken onze werkwijze tot een succes:

Stap 1 – Inventariseren

Tijdens deze stap zetten we samen met u de uitgangspunten op een rijtje. Wat is het doel dat behaald moet worden en welke eisen stelt u aan het traject en aan onze werkzaamheden? Allereerst wordt er een concrete planning gemaakt van het certificeringtraject. Voor de realisering van deze planning zijn de interne contactpersoon en de adviseur van Van Voorst Consult samen verantwoordelijk.

Met behulp van onze handige EasyTool-methode brengen we vervolgens samen de processen en middelen in kaart die van belang zijn voor uw organisatie en de te behalen norm(en). Hiervoor is geen uitgebreid rapport nodig: de kracht van de Van Voorst Consult-aanpak is de beschrijving op slechts 1 A4-tje.

Stap 2 – Implementeren

Na het in kaart brengen volgt logischerwijs het in praktijk brengen. Dit deel van het totale traject wordt zorgvuldig begeleid. Er wordt veel aandacht gegeven aan een zo effectief mogelijke toepassing van het managementsysteem binnen uw organisatie. Zo kunnen er bijvoorbeeld instructiebijeenkomsten voor de medewerkers worden georganiseerd om te zorgen voor optimale betrokkenheid.

Stap 3 – Certificeren

De implementatiefase wordt altijd afgesloten met een proef-audit. Zo kunnen uw organisatie en de medewerkers ervaren wat een externe audit is. Bovendien is dit een extra check of uw organisatie klaar is voor certificering. Ook tijdens de audit van de certificerende instelling blijven we betrokken. U kunt dus altijd op onze adviseur rekenen.

Check-Up

Hebt u de certificering behaald? Dan is het tijd om uw managementsysteem praktisch en actueel te houden. U kunt daarom bij Van Voorst Consult kiezen voor een jaarlijkse check-up en voorbereiding voor de externe audits.

Waarom Van Voorst Consult?

Adviseurs van Van Voorst Consult herkent u gemakkelijk. Zij zijn altijd klantgericht. Dat betekent dat zij telkens op zoek zijn naar wat het beste past in uw organisatie. Ons uitgangspunt is dat de meeste bedrijven 80% van de norm-eisen al in hun organisatie aanwezig hebben. Wij helpen u dit aantoonbaar te maken en de laatste 20% te realiseren.

Adviseurs van Van Voorst Consult zijn flexibel en helpen u daar waar de verbeteringen liggen. Minder hulp nodig dan verwacht? Dan schakelen wij terug. Meer hulp nodig dan verwacht? Dan schakelen wij een tandje bij. Wij brengen een positieve kijk op uw organisatie en zorgen er praktisch en vakkundig voor dat u uw certificering behaalt.

Wilt u ook deskundige begeleiding naar certificering of bedrijfsversterking, neem dan vrijblijvend contact op met Gijsbert van Voorst via 06-54 20 13 35 of maak nu een afspraak