ONGELDIGE GMP-TRANSPORT CERTIFICATEN

Opnieuw hebben berichten PDV bereikt over transportbedrijven die door het tonen van ongeldige certificaten suggereren GMP-gecertificeerd te zijn. Nogmaals wordt hierbij het belang benadrukt van een grondige ingangskeuring zoals bepaald in GMP01, paragraaf 4.10.2. Op basis van eerdere ervaringen met vervalsingen van GMP-certificaten adviseert PDV bedrijven om GMP-certificaten van transporteurs terdege te controleren, waarbij vooral op onderstaande aspecten moet worden gelet: Naam en adres van transportbedrijf De naam en het adres van het transportbedrijf op het GMP-certificaat dienen overeen te komen met de naam en het adres van het bedrijf dat het transport uitvoert. Bovendien moeten de naam en het adres op het certificaat overeenkomen met de gegevens die op de PDV-website worden gepubliceerd. Verwijzing PDV De tekst van het GMP-certificaat dient te voldoen aan de eisen uit GMP30 Acceptatievoorwaarden en procedure GMP diervoedersector 2003, paragraaf 4.13, waarbij altijd een verwijzing naar de van toepassing zijnde GMP-standaard moet zijn opgenomen Naam certificatie instelling De naam van de certificatie instelling dient duidelijk te worden weergegeven op het GMP-certificaat. De certificatie instelling dient te zijn geaccepteerd door PDV en als zodanig gepubliceerd op de PDV-website. Indien u een GMP-certificaat aantreft dat niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet bestaat er gerede twijfel of het een geldig GMP-certificaat betreft. Wij adviseren u bij twijfel altijd contact op te nemen met PDV. Voorts wijzen wij u erop dat op grond van artikel 9 lid 1 van de Verordening PDV certificatieregeling GMP diervoedersector 2003 u verplicht bent iedere inbreuk op het gebruik van het GMP beeldmerk te melden bij het productschap. Bron: PDV