ONDERZOEK NAAR VOEDSELVEILIGHEID

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft onderzoek gedaan naar het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid. De metingen laten zien dat in 2004 evenals in 2003, de respondenten in het algemeen een hoog vertrouwen hebben in de voedselveiligheid. Daarnaast steeg de naamsbekendheid van de VWA tussen 2003 en 2004 van 32 naar meer dan 50 procent. Van de mensen die in 2004 informatie zochten over voedselveiligheid, kwam 17 procent bij de VWA uit. Minder zorgen over voedselveiligheid Uit eerder onderzoek blijkt dat het consumentenvertrouwen over 2003 redelijk hoog is. In 2004 is het niet veel gewijzigd. Opvallend is ten opzichte van 2003 dat in 2004 consumenten zich minder zorgen maken over voedselveiligheid. Als de consumenten zich wel zorgen maken, dan zijn dit net als in 2003, producten als kip, kant-en–klaar maaltijden en vitaminepreparaten. Daarom is energie gestoken in de communicatie richting consument. De campagne ‘Ban de bacterie’ in 2004 is hiervan een voorbeeld. Fabrikanten verantwoordelijk voor voedselveiligheid In overeenstemming met de resultaten uit 2003 zijn de consumenten van mening dat voornamelijk de overheid en de partijen in de voedselketen in grote mate verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van veilige producten, en dus voor de voedselveiligheid. Zij kennen daarbij de grootste verantwoordelijkheid toe aan fabrikanten van voedingsmiddelen. Consumenten zijn van mening dat zijzelf ook verantwoordelijk zijn voor en invloed hebben op de voedselveiligheid van de voedingsmiddelen die zij eten. Naamsbekendheid VWA De bekendheid van de VWA blijft toenemen. In 2004 is de VWA bekend bij meer dan vijftig procent van de consumenten. In 2003 was dit 32 procent en eind 2002, 16 procent. Dit komt ook tot uiting in het informatie zoekgedrag. Veel consumenten die informatie over de voedselveiligheid hebben gezocht geven aan informatie opgevraagd of geraadpleegd te hebben bij de VWA. Conclusie voedselveiligheid In het jaar 2004 hebben zich geen incidenten van betekenis voorgedaan op het terrein van voedselveiligheid. De consumentenbeleving over voedselveiligheid is in 2004 stabiel. Deze consumentenmonitor maakt het mogelijk om op lange termijn de relaties te onderzoeken tussen externe gebeurtenissen, consumentenpercepties en consumentengedrag. Deze inzichten kunnen dienen voor (1) het funderen van het communicatiebeleid over voedselveiligheid, onder andere door te anticiperen op verwachte ontwikkelingen en door de afstemming van communicatieboodschappen, en (2) het evalueren van beleidsmaatregelen wat betreft hun invloed op het vertrouwen van consumenten in voedselveiligheid.