Wat ISO 9001 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, wil OHSAS 18001 (binnenkort ISO 45001) zijn voor veiligheid. Het is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd en die door de grote certificatieorganisaties wordt ondersteund.

Wat is OHSAS 18001?

OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’. De OHSAS 18001:2007 is momenteel de actuele versie. Deze zal medio 2017 worden vervangen door de ISO 45001 waarmee de norm in de ISO-familie en HLS-structuur gaat komen.

Wilt u als dienstverlenend bedrijf internationale opdrachten uitvoeren? Dan is de kans groot dat gevraagd wordt om een OHSAS 18001-certificering. Met deze certificering toont u aan dat u de risico’s in uw vak kent, alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen die nodig zijn en dat uw medewerkers weten wat zij moeten doen in een noodsituatie.

Bovendien laat OHSAS 18001 zien dat u op managementniveau maatregelen hebt getroffen om de veiligheid van uw medewerkers te bevorderen en dat uw medewerkers voortdurend bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in dezen.

Met de OHSAS 18001-certificering toont u aan dat u de risico’s in uw vak kent en alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen die nodig zijn.

Waarom OHSAS 18001?

Het grootste deel van de nu bestaande veiligheidsmanagementsystemen (zoals VCA, ISA 2000, SQAS, NPR 5001, ISRS, etc.) zijn lokale initiatieven. Het werkterrein van deze lokale initiatieven reikt meestal niet verder dan één of enkele landen. Om internationaal aan te tonen dat uw bedrijf de risico’s in de uitvoering van de werkzaamheden beheerst, is een grensoverschrijdend veiligheidsmanagementsysteem zoals OHSAS 18001 een belangrijk instrument.

OHSAS 18001-managementsysteem

Om aan te tonen dat u voldoet aan de eisen van OHSAS 18001 zult u de certificerende instantie een arbomanagementsysteem moeten tonen waarin beschreven wordt hoe u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers in de gaten houdt.

Deze twee factoren worden onder meer beïnvloed door fysieke belasting, de omgeving, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. In het arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd met als doel deze te verminderen.

Voordelen OHSAS 18001

Een veiligheidsmanagementsysteem als OHSAS 18001 kan u onder meer helpen om:

  • de arbeidsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de werknemers systematisch te benaderen
  • uw welzijnsbeleid te evalueren (self assessment of third party assessment)
  • de interne communicatie rond veiligheid en gezondheid te verbeteren
  • de slechte publiciteit in geval van een ongeval te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste veiligheidsmanagementsystemen werkt
  • arbeidsongevallen effectief te voorkomen
  • de kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen

OHSAS 18001 combineren

De OHSAS 18001-norm is nu al aan te sluiten op de ISO-systematiek van ISO 14001 en ISO 9001. Ook vertoont de OHSAS 18001 norm grote overeenkomsten met de eisen die gesteld worden aan VCA-certificering. Uiteraard zal dit met de komst van de ISO 45001 nog verder aansluiten.

Van Voorst Consult heeft haar arbomanagementsysteem zo opgesteld dat die gemakkelijk aangevuld kan worden met de eisen die nodig zijn voor andere certificeringen. Wanneer u twee of meer certificeringen in één keer wilt behalen, bespaart u op die manier tijd en geld. Vraag naar de mogelijkheden!

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

OHSAS 18001 wordt internationaal breed toegepast. In een groot aantal landen is OHSAS 18001 overgenomen als nationale norm. Wat de opzet betreft sluit de OHSAS 18001-norm naadloos aan bij de ISO 14001-norm. Op het niveau van ISO wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen, namelijk ISO 45001. Deze ISO-norm wordt naar verwachting medio 2017 van kracht en zal dan op termijn de OHSAS 18001 vervangen.

Uiteraard is Van Voorst Consult op deze overgang voorbereid. Bedrijven die wij naar een OHSAS 18001-certificering helpen, kunnen door onze aanpak op een later moment heel gemakkelijk overstappen naar ISO 45001.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan een OHSAS 18001-certificering te helpen: de Easytool systematiek. Op die manier profiteert u niet alleen van het predicaat ‘OHSAS 18001-gecertificeerd’, maar heeft u in de praktijk er ook baat bij dat de risico’s en interne afspraken duidelijk zijn vastgelegd. Informeer naar de mogelijkheden van de Easytool voor het behalen van de OHSAS 18001-certificering.

Advies en begeleiding

Van Voorst Consult heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van certificeringstrajecten. Wij hebben tientallen bedrijven succesvol begeleid naar de OHSAS 18001-certificering.

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Aart Otten: 06-51 00 56 92 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.