NVWA houdt rekening met aanwezige certificaten

De NVWA gaat bij haar toezicht op levensmiddelenbedrijven meer rekening houden met aanwezige certificaten. Hiervoor accepteert de NVWA certificatieschema’s die aan specifieke NVWA-eisenvoldoen.

De Taskforce voedselveiligheid heeft de website www.ketenborging.nl gelanceerd waarop geaccepteerde certificatieschema’s worden gepubliceerd. De eerste schema’s bereiden zich voor om geaccepteerd te worden. Vooralsnog is deze website en het schema een voorbeeld.