NL VERTALINGEN ISO 14001 EN ISO 14004

ISO 14001:2004 nu in het Nederlands De herziene editie van ISO 14001 en ISO 14004 zijn nu in het Nederlands verkrijgbaar. De tweede editie van deze internationale normen voor milieumanagement zijn eind vorig jaar in het Engels gepubliceerd en vervangen daarmee de versies uit 1996. ISO 14001 en ISO 14004 ISO 14001 “Milieumanagementsystemen – Eisen en richtlijnen voor gebruik” beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen en op basis van deze norm wordt gecertificeerd. ISO 14004 “Milieumanagementsystemen – Algemene richtlijnen voor de principes, systemen en ondersteunende technieken” is een richtlijn en geeft tal van voorbeelden van de manier waarop een organisatie de eisen uit ISO 14001 kan invullen. Wijzigingen ISO 14001:2004 versus ISO 14001:1996Ten opzichte van de versie uit 1996 zijn de eisen in ISO 14001 waar nodig verduidelijkt en beter afgestemd op die in ISO 9001:2000, zodat de integratie van milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen nog eenvoudiger wordt. Bij deze herziening zijn geen geheel nieuwe eisen toegevoegd, maar in de bestaande eisen zijn wel tal van kleine wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende verduidelijkingen in de tekst van ISO 14001 zijn: Versterking van het ketengerichte karakter van milieumanagement volgens ISO 14001; Aanscherping van de eisen die te maken hebben met naleving van wet- en regelgeving en overige door de organisatie onderschreven eisen. Beide veranderingen zijn van belang voor de toepassing van ISO 14001 in de Nederlandse situatie. In Nederland is steeds meer aandacht voor milieuaspecten van producten en diensten en de manier waarop milieueffecten door de hele productketen van wieg tot graf kunnen worden verminderd. Dat is niet altijd goed in wet- en regelgeving te vangen en daarom is het belangrijk dat bedrijven met milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 daar zelf invulling aan geven. Milieumanagement volgens ISO 14001Milieumanagementsystemen worden door veel bedrijven toegepast om de relatie met de overheid te verbeteren en dan spelen naleving van wet- en regelgeving en de vereisten van de milieuvergunning een belangrijke rol. Milieumanagementsystemen vormen ook de basis voor andere vormen van milieuvergunningverlening (vergunning op maat of op hoofdzaken) en handhaving daarvan. Dan spelen de waarborgen die het systeem biedt voor naleving van wettelijke eisen en het zelfcorrigerende vermogen van een bedrijf, een cruciale rol. Ook zijn de eisen ten aanzien van contractors aangescherpt voor wat betreft de bekendmaking van het milieubeleid van de organisatie waarvan zij werk aannemen en inzicht in de bekwaamheid van hun personeel om milieukritische activiteiten uit te voeren. Afstemming ISO 14001 met ISO 9001 Verbetering van de afstemming met ISO 9001:2000 was één van de doelstellingen van deze herziening. Met name in de paragrafen over documentatie en registraties en de beheersing daarvan, het behandelen van afwijkingen en het treffen van corrigerende en preventieve maatregelen en de directiebeoordeling is bij de verwoording van de eisen nauwer aangesloten bij ISO 9001:2000. Maar ook in andere delen van de norm is duidelijk te zien dat goed is gekeken naar de normen voor kwaliteitsmanagement. Overgangsregeling ISO 14001:2004 Organisaties waarvan het milieumanagementsysteem is gecertificeerd tegen ISO 14001:1996 hebben tot uiterlijk 15 mei 2006 de tijd om ervoor te zorgen dat hun systeem volledig voldoet aan de eisen van ISO 14001:2004. Hoe Van Voorst Consult ook ú kan helpen met ISO 14001? Vul uw gegevens in op het contactformulier.